Angen gwella eisteddle Bae Colwyn

  • Cyhoeddwyd
Eisteddle presennol Clwb Pêl-droed Bae ColwynFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gynghrair am weld pedair rhes o seddi nid tair

Fe fydd 'na gyfarfod cyhoeddus yng Nghlwb Pêl-droed Bae Colwyn nos Iau i geisio codi arian ar frys.

Mae'n rhaid adeiladu eisteddle newydd cyn dechrau'r tymor nesa' er mwyn aros yng Nghyngres y Gogledd.

Mynnodd y cyn-reolwr Dave Challinor nad y datblygiad diweddaraf yma oedd wrth wraidd ei benderfyniad annisgwyl i ymddiswyddo nos Fawrth.

Mae'r clwb wedi penodi Jon Newby yn chwaraewr-reolwr wedi ymddiswyddiad annisgwyl Challinor.

Roedd 'na ddathlu ymhlith y tîm a'r cefnogwyr y tymor diwethaf ar ôl iddyn nhw ennill dyrchafiad i Gyngres y Gogledd, un adran yn is na Wrecsam a Chasnewydd.

Ar hyn o bryd maen nhw'n 10fed yn y gynghrair.

Mwy o le

Ond mae 'na bryder y gallan nhw ddisgyn ar ddiwedd y tymor ac nid oherwydd y pêl-droed.

Gofynion newydd y gyngres a safon y cae yw'r rheswm.

Yn yr eisteddle presennol lle i dîm ond tair rhes o seddi sydd yno.

O'r tymor nesaf ymlaen fydd hyn ddim yn dderbyniol.

Os fydd y tîm am barhau yn yr adran gydag eisteddle newydd mwy yn ei le mae angen cychwyn ar y gwaith cyn diwrnod olaf mis Mawrth 2012.

Dywedodd Mark Jones o Gymdeithas Cefnogwyr Clwb Pêl-Droed Bae Colwyn, bod codi'r arian ar gyfer y gwaith yn dipyn o her.

"Fydd y safle newydd yn costio o leiaf £70,000.

"Mae'r clwb wedi dweud eisoes eu bod yn disgwyl i'r cefnogwyr ganfod £30,000-£40,000.

"Fe fydd 'na nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal er mwyn codi'r arian."

Syniadau

Mae'r cyfarfod cyhoeddus nos Iau yn gyfle i'r cefnogwyr drafod y camau nesaf.

Maen nhw'n gobeithio y bydd modd canfod yr arian ar gyfer datblygu'r cyfleusterau yn Ffordd Llaneilian.

"Mae'n sioc i bawb bod rhaid i ni wneud cymaint o newidiadau," meddai Mike Lloyd.

"Rydan ni'n diodde' oherwydd ein llwyddiant.

"Gobeithio y byddwn ni'n gallu ateb gofynion y gyngres ond dwi'n ffyddiog y byddwn ni'n gallu rhywsut."

Yn ôl y cynlluniau mae disgwyl adeiladu eisteddle newydd gyferbyn a'r un presennol gan osod cadeiriau a tho ar ben y teras concrit a godwyd 10 mlynedd yn ôl.

Mae gan y cefnogwyr nifer o gynlluniau ar gyfer codi'r arian gan gynnwys denu nawdd a gwerthu cyfranddaliadau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol