Sylwadau anffodus Llywydd y Cynulliad i'w clywed

  • Cyhoeddwyd

Mae Llywydd y Cynulliad wedi ei chlywed ar feicroffon yn ymddangos fel pe bai'n gwneud sylwadau amharchus am aelod arall yn y siambr.

Fe glywir Rosemary Butler yn siarad dan ei gwynt wrth i AC Ceidwadol ddechrau siarad yn ystod dadl am yr economi.

Fe'i clywir yn dweud "O... dyma ni'n mynd nawr" wrth i Mark Isherwood ddechrau beirniadu record Llafur.

Roedd ACau yn trafod economi Cymru yn y siambr ddydd Mercher pan wnaeth Ms Butler, AC Gorllewin Casnewydd, ei sylwadau.

Gofynnwyd i Gomisiwn y Cynulliad, sy'n delio gyda materion o ddydd i ddydd, am ymateb - Mrs Butler yw cadeirydd y Comisiwn.

'Arswydo'

Wedi'r digwyddiad, dywedodd Mr Isherwood: "Gwaith y llywydd yw bod yn ddiduedd, ac mae'r camgymeriad barn yma yn syndod ac yn amlwg ddim yn rhywbeth y byddai unrhyw Aelod Cynulliad yn ei ddisgwyl.

"Dylai siambr y Senedd fod yn lle am ddadlau agored rhwng pleidiau gwleidyddol, a stiwardiaeth gytbwys."

Ond dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad:

"Mae'r Llywydd wedi ei harswydo at yr awgrym fod ei sylwadau yn y siambr wedi eu cyfeirio at Aelod Cynulliad.

"Mae ganddi'r parch mwyaf at bob un o'r 60 aelod, ac fel Llywydd ei phrif swydd yw sicrhau fod pob aelod yn cael chwarae teg i gymryd rhan yng ngweithrediadau'r sefydliad."