Gyrwyr yn ymgasglu: Diwedd ar broblem yn Y Coed-duon

  • Cyhoeddwyd
Heddlu Gwent yn bresennol ym maes parcio AsdaFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dros 80 o bobl eu hatal o faes parcio Asda mewn un noson am ymlwybro o gwmpas mewn cerbydau

Mae atal dros 100 o yrwyr o faes parcio archfarchnad wedi dod â diwedd ar flynyddoedd o ymddygiad gwrthgymdeithasol o ran gyrwyr yn ymgasglu yn un o drefi'r cymoedd ac yn ymlwybro yn y cerbydau, yn ôl yr heddlu.

Roedd Y Coed-duon yn sir Caerffili yr ail leoliad mwya' poblogaidd yn y DU ar gyfer y gweithgaredd, gan ddenu weithiau hyd at 400 o gerbydau mewn noson.

Roedd 'na ymdrech i daclo'r rhai oedd yn ymgasglu ym maes parcio Asda ar nos Iau.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Burley o Heddlu Gwent bod y broblem wedi bodoli am yn agos i 22 mlynedd.

"Doedd 'na ddim ateb dros nos."

Gwaharddiadau

Dros y blynyddoedd mae'r heddlu wedi cyflwyno archwiliadau ar ochr y ffordd i daclo'r' broblem, gyda'r canlyniadau yn dangos bod cerbydau yn dod mor bell â Llundain, Manceinion a Chernyw.

Ers mis Medi 2009 mae'r giatiau wedi cau canol y ddinas bob nos Iau, y noson mwya' poblogaidd i yrwyr ymgasglu ym meysydd parcio Asda, McDonalds, KFC, a swyddfeydd y cyngor.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu mewn car heb lifrau yn taclo'r gyrwyr

Ar y noson y daeth y gwaharddiad i rym fe wnaeth yr heddlu deithio unwaith eto o amgylch y ffyrdd mewn modd o annog y gyrwyr ac i hybu diogelwch ar y ffyrdd.

"Nid mater o rwystro pobl i beidio mwynhau eu cerbydau yw hyn," meddai Mr Burley.

"Mae'n fater o'u hannog i feddwl am bobl eraill.

"Mae'r broblem llawer llai nag y bu pan wnaethon ni ddechrau ei daclo.

"Dwi'n credu bod cynllun y dref wedi annog y gyrwyr i ymgasglu.

"Mae'r dref wedi cael sylw mewn cylchgronau a gwefannau sy'n trafod y math yma o weithgaredd."

Campau

Dywedodd bod y gwaharddiad 18 mis ar y Stryd Fawr rhwng 7pm a 4am wedi arwain at yrwyr yn dal i ddefnyddio maes parcio'r archfarchnad.

"Gall fod yn fraw i nifer wrth i gymaint ymgasglu, gweiddi, dangos eu hun a gwneud campau gyda'u ceir," ychwanegodd.

"Mae'r rhai sy'n defnyddio'r archfarchnad yn teimlo o dan fygythiad."

Mewn un noson ym mis Hydref, ar ôl i'r archfarchnad osod dyfais oedd yn darllen platiau cofrestru ceir, cafodd 85 o rybuddion yn gwahardd y cerbydau eu cyflwyno.

Caiff gyrwyr eu rhybuddio y gallan nhw wynebu dirwy o £60 petai nhw yn dychwelyd i'r siop neu i unrhyw archfarchnad Asda gyda'r camerâu arbennig.

Fe wnaeth y siop gyflwyno 22 o rybuddion yr wythnos ganlynol gyda'r nifer yn llai na 10 am y bythefnos ganlynol.

"Mae'r rhybuddion yn amlwg yn gweithio," meddai Mr Burley.

"Yn amlwg mae 'na bosibilrwydd y bydd y gyrwyr yn symud i rywle arall, ond mae'n bwysig ein bod yn cyfathrebu gyda nhw."

Dywedodd y cynghorydd sir, Nigel Dix, ei fod yn obeithiol eu bod wedi taclo'r broblem.

"Mae wedi cymryd amser ond mae'n gweithio," meddai.

"Does 'na ddim lle mawr arall iddyn nhw ymgasglu mewn niferoedd enfawr."

Fe ofynnwyd am ymateb gan gwmni Asda.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol