Gwasanaeth ambiwlans yn llwyddo i gyrraedd y nod

Ambiwlans (generic) Image copyright BBC news grab
Image caption Dywed y gwasanaeth eu bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau ar draws Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi llwyddo i gyrraedd eu targedau gosod am yr wythfed mis yn olynol.

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos bod y gwasanaeth wedi derbyn mwy na 29,000 o alwadau ym mis Medi - 3%yn is nag ym mis Awst ond 6% yn fwy na mis Medi 2010.

Powys oedd yr unig sir i fethu'r targed.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth eu bod yn gweithio gyda'u staff, Llywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Iechyd i wella'r perfformiad.

Mae'r ffigyrau diweddara yn dangos:

  • Fod ambiwlans wedi cyrraedd o fewn llai nag wyth munud mewn mwy na 7,600 (69.3%) o alwadau lle'r oedd bywyd mewn peryg
  • Roedd hynny'n uwch na'r targed o 65% sydd wedi ei osod, a hynny am yr wythfed mis yn olynol
  • Mae'r ffigwr fodd bynnag yn is na'r canran o 71.2% a gofnodwyd ym mis Gorffennaf a mis Awst
  • Roedd y perfformiad ym Medi yn amrywio o 78.7% yn Abertawe i 58.9% ym Mhowys
  • Powys oedd yr unig un o 22 awdurdod lleol lle'r oedd y ffigwr yn is na 60%.

Heblaw am y gaeaf, lle mae'r gwasanaeth yn dueddol o fod yn fwy prysur, mae'r gwasanaeth wedi llwyddo i gwrdd â'r targed o 65% ers dechrau 2009.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans: "Tra ein bod wedi gwella ein perfformiad yn y rhan fwyaf o ardaloedd, rydym yn ymwybodol o wahaniaethau ar draws Cymru."

Gwnaed cais i Lywodraeth Cymru am ymateb.

Ymateb y Gwasanaeth Ambiwlans
Bwrdd Iechyd Galwadau categori A % ymateb o fewn y targed 8 munud
Betsi Cadwaladr 2,637 72.7%
Powys 414 58.9%
Hywel Dda 1,320 65.7%
Abertawe Bro Morgannwg 1,902 73%
Caerdydd a'r Fro 1,707 72.2%
Cwm Taf 1,083 62%
Aneurin Bevan 2,204 67.4%
CYMRU GYFAN 11,267 69.3%

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.