5,000 o swyddi a 1,100 o dai ar hen safle awyrlu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunGallai hyd at 5,000 o swyddi ym maes gweithgynhyrchu gael eu creu

Mae cynllun i droi hen safle'r awyrlu yn Sealand yn barc masnachu a chartrefi wedi cael ei ddadorchuddio.

Ym mis Medi daeth cadarnhad y bydd rhan o'r safle ar Lannau Dyfrdwy yn cael ei ddefnyddio fel ardal fentergarwch, gan greu 5,000 o swyddi.

Nawr mae gweddill y cynllun wedi ei ddatgelu, ac mae'n cynnwys 1,100 o dai, 50,000 troedfedd sgwâr o wagle masnachu ac adnoddau hamdden.

Nid yw'r datblygwyr wedi cyflwyno cais cynllunio ffurfiol hyd yma.

Cafodd y cynlluniau eu creu gan gwmni datblygu Praxis Real Estate Management (PREM) sy'n dweud y bydd y safle'n denu buddsoddiad sylweddol i'r ardal dros y 10 mlynedd nesaf.

Caiff y cynllun ei adnabod fel Porth y Gogledd, ac mae'n cael ei ddisgrifio gan Gyngor Sir Fflint fel prif safle cyflogaeth y sir am y 15 mlynedd nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Matt Wright, yr aelod sydd â chyfrifoldeb am adfywio a thwristiaeth: "Er gwaetha'r dirwasgiad, mae llawer o ddiddordeb gan gwmnïau.

"Rydym am i hwn fod y Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy newydd."

'Cydbwysedd da'

Ychwanegodd fod y stad ddiwydiannol bresennol 90% yn llawn "felly mae angen safle mawr ar gyfer mwy o gwmnïau."

Cafodd Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy ei sefydlu yn dilyn toriadau sylweddol yng ngwaith dur Shotton yn 1980 pan gollodd 6,500 o weithwyr eu swyddi.

Dywedodd rheolwr datblygu PREM, Peter Disley:

"Rydym yn gwneud buddsoddiad sylweddol ar Lannau Dyfrdwy ac wedi ymrwymo i greu datblygiad aml-ddefnydd ym Mhorth y Gogledd sy'n cynnig cydbwysedd da rhwng tai a safle masnachol ac, yn allweddol, platfform da i greu swyddi newydd ynghyd a chadw'r rhai presennol."

Glannau Dyfrdwy oedd un o'r pum Ardal Fentergarwch a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan lywodraeth Cymru.

Y gobaith yw creu hyd at 5,000 o swyddi ar y safle ym maes gweithgynhyrchu.

Bydd y cynllun yn cael ei arddangos ar-lein ac yng ngwesty Days yn Sealand rhwng dydd Iau a dydd Sadwrn, ac fe fydd swyddogion ar gael yno hefyd i ateb unrhyw gwestiynau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol