Syr Deian Hopkin yn Llywydd newydd y Llyfrgell Genedlaethol

Syr Deian Hopkin Image copyright Other
Image caption Syr Deian Hopkin yw Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Syr Deian Hopkin fydd Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae'n olynu Yr Arglwydd Dafydd Wigley o Gaernarfon a wnaeth ymddeol o'r swydd ym mis Rhagfyr.

Huw Lewis, Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Cymru, wnaeth y cyhoeddiad fore dydd Iau.

Bydd Syr Deian yn dechrau yn y swydd ar Ragfyr 1 2011 am bedair blynedd.

Roedd Syr Deian, a anwyd yn Llanelli, yn Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol South Bank yn Llundain hyd ei ymddeoliad yn 2009.

Treuliodd 42 o flynyddoedd ym maes addysg uwch.

"Mae cyfrannu at waith hollbwysig y Llyfrgell Genedlaethol fel ei Llywydd yn anrhydedd enfawr, gan mai hwn yw un o'n sefydliadau pwysicaf," meddai.

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at ymuno â'i gyd-ymddiriedolwyr ac â staff i sicrhau bod y Llyfrgell yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Dyfodol digidol

"Rwy'n ddefnyddiwr brwd o'r Llyfrgell ers blynyddoedd lawer ac rwyf wedi bod yn aelod o'i Chyngor, felly rwy'n ymwybodol iawn o'i rôl hollbwysig o fewn bywyd diwylliannol a deallusol Cymru.

"Rwy'n gyffrous iawn ynghylch y datblygiadau posibl yn y dyfodol â'r byd digidol gan y gall pobl Cymru a gweddill y byd elwa cymaint arnynt.

"Edrychaf ymlaen yn fawr at arwain y Llyfrgell dros y blynyddoedd nesaf".

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, ei fod yn falch iawn o benodi Syr Deian i'r swydd.

"Bydd yn cyfrannu profiad helaeth i'r swydd, sy'n amrywio o aelodaeth o Lys a Chyngor y Llyfrgell Genedlaethol i arwain sefydliad addysgol sylweddol.

"Rwy'n hyderus y bydd ei sgiliau a'i brofiad yn amhrisiadwy wrth i waith hollbwysig un o'n sefydliadau cenedlaethol barhau i ddatblygu."

Ac fe ddywedodd Andrew Green, Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bod y staff yn falch iawn o glywed y newyddion.

"Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos ag ef wrth iddo arwain y Llyfrgell i'r dyfodol a hybu ei gwasanaethau, er lles Cymru a'i phobl."

Derbyniodd Syr Deian ei addysg yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli a Choleg Llanymddyfri.

Enillodd radd mewn Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth a bu'n addysgu yno am 24 o flynyddoedd gan gynnwys cael ei benodi yn Bennaeth yr Adran Addysgu yn ystod y cyfnod hwnnw.

Cafodd Syr Deian ei benodi'n Llywydd ar ôl i'r Arglwydd Wigley o Gaernarfon benderfynu peidio â cheisio cael ei ailbenodi am ail dymor.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.