Disgyblion yn elwa o gronfa goffa cwpl

Published
image copyrightOther
image captionMae Carwyn Harris, Charlotte James a Rhiannon Ireland eisoes wedi elwa o'r cynllun

Mae cronfa a sefydlwyd er cof am Ben a Catherine Mullany eisoes yn cynorthwyo pobl ifanc sydd am gael gyrfa ym myd meddygaeth.

Cafodd Catherine Mullany, oedd yn feddyg, a'i gŵr Ben eu llofruddio ar eu mis mêl yn y Caribî yn 2007.

Sefydlwyd y gronfa mentora er cof amdanynt i greu cyswllt rhwng pobl ifanc sydd â diddordeb mewn meddygaeth a phobl broffesiynol sy'n gallu eu hannog i lwyddo.

Mae tri o ddisgyblion blwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Cwrt Sart yn Llansawel eisoes wedi elwa.

Mae gan Carwyn Harris, Charlotte James a Rhiannon Ireland fentoriaid y maent yn gallu siarad gyda nhw ar e-bost mewn awyrgylch diogel a chefnogol.

Mae'n gyfle i'r tri gael atebion gan bobl broffesiynol ym myd meddygaeth na fyddai ar gael iddyn nhw fel arfer.

'Penderfyniad allweddol'

Dywedodd Pennaeth Ysgol Cwrt Sart, Alan Rowlands: "Mae'r mentoriaid wedi gwneud a gweld y cyfan, ac yn gwybod yn union beth y mae'r disgyblion yn ei deimlo.

"Maen nhw'n gallu cadw'r disgyblion ar y trywydd iawn pan fo pethau'n mynd yn galed, a'u gyrru i'r cyfeiriad cywir pan mae angen penderfyniad allweddol."

Cafodd cynllun mentora Cronfa Mullany ei lansio mewn ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot ym mis Medi mewn partneriaeth gyda Gyrfaoedd Cymru.

Mae pum ysgol arall eisoes yn rhan o'r cynllun gydag eraill yn ymuno ym mis Ionawr.

image copyrightOther
image captionSefydlwyd y cynllun diolch i gronfa goffa Ben a Catherine Mullany

Potensial

Dywedodd llefarydd ar ran Cronfa'r Mullanys: "Rydym wrth ein bodd o fedru ail-fuddsoddi yn y gymuned leol lle cafodd llawer o'r arian ddaeth i ni dros y tair blynedd ddiwethaf ei godi.

"Mae'r hyn sy'n digwydd yn y dyfodol yn dibynnu ar beth sy'n digwydd heddiw.

"Mae gan bobl ifanc Castell nedd Port Talbot botensial anferth, a nod y cynllun yw cefnogi disgyblion i gyrraedd y potensial a byw bywydau llawn.

"Does dim cyfyngiad amser ar y partneriaethau yma. Bydd disgyblion yn cael cefnogaeth tan iddyn nhw gyflawni eu targedau a thu hwnt.

"Ein gobaith yw y bydd disgyblion heddiw yn dod yn fentoriaid eu hunain yfory."

Straeon perthnasol