Barnwr: 'Diwylliant o droseddu rhyw?'

Cyhoeddwyd
Llys y Goron AbertaweFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos diweddaraf yn Llys y Goron Abertawe

Mae barnwr wedi mynegi pryder am y posibilrwydd fod diwylliant o droseddu rhyw yn digwydd yng Ngheredigion.

Daeth sylwadau'r barnwr Paul Thomas gan fod nifer cynyddol o achosion o ddynion yng Ngheredigion yn cael rhyw gyda merched dan oed.

Mae'r barnwr wedi dedfrydu tri dyn arall o'r ardal yn fuan wedi iddo ddelio gydag achos tebyg o'r un ardal.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r dedfrydau o garchar yn atal eraill.

Ddim yn aeddfed

Roedd Evan Denis Evans, 20 oed o Lanybydder; Gethin Paul Mitchell, 22 oed o Aberaeron a Joe Charles Taylor, 23 oed o Lanbedr Pont Steffan, i gyd wedi cyfadde' neu eu cael yn euog o weithgaredd rhywiol gyda merched dan oed ac achosi i un ohonyn nhw gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda dyn arall.

Cafodd Mitchell a Taylor eu carcharu am ddwy flynedd ac Evans am 18 mis.

Dywedodd yr erlynydd James Jenkins wrth Llys y Goron Abertawe fod y cyhuddiad o annog merch i gael rhyw gyda dynion eraill yn ymwneud a merch 14 oed.

Dywedodd y Barnwr Thomas fod merched 14 a 15 oed efallai'n ymddangos yn aeddfed yn gorfforol, ond nad oedden nhw'n aeddfed yn emosiynol.

"Plant yw'r rhain ac mae gan y llysoedd ddyletswydd i'w hamddiffyn rhag dynion fel chi sy'n cymryd mantais ohonynt.

"Maen nhw'n dargedau hawdd i ddynion diegwyddor. Mae hyn yn gam-drin rhywiol.

"Mae'n bryderus nad hwn yw'r achos cyntaf o Geredigion i mi ddelio gydag ef.

"Os oes diwylliant o droseddu yn yr ardal, rwy'n gobeithio y bydd y dedfrydu yma yn atal hynny."

Bydd rhaid i'r tri gofrestru fel troseddwyr rhyw am 10 mlynedd, ac fe gawson nhw'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant am 10 mlynedd yn ogystal.