Porth Coffa ar agor ar gyfer Wythnos y Cofio

  • Cyhoeddwyd
(Chwith- dde:) Cyng. Bryn Hughes, Ysgri Lleng Brydeinig Frenhinol a Dirprwy Faer Bangor; Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, George Evans, Ivor Evans, Cadeirydd a Banerwr y Gangen; John D Williams a Bill Speddy, o Gangen Bangor Lleng Brydeinig FrenhinolFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Codwyd y Porth Coffa trwy roddion ac fe'i cwblhawyd yn 1923

Bydd y Porth Coffa ar Ffordd Deiniol, Bangor yn agored i'r cyhoedd ar hyd Wythnos y Cofio.

Cafodd y Porth Coffa ei godi i goffau aelodau o'r Lluoedd Arfog a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae aelodau lleol y Lleng Brydeinig wedi gwirfoddoli i oruchwylio'r adeilad, fel y gall y cyhoedd ymweld â'r Porth Coffa rhwng 10am a 4pm yn ystod Wythnos y Cofio rhwng dydd Llun Tachwedd 7 a dydd Sul Tachwedd 13.

Mae'r safle yn rhan o gampws Prifysgol Bangor.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol eu bod wedi cydweithio â'r Lleng Brydeinig eisoes, er mwyn sicrhau fod y Porth ar agor i'r cyhoedd bob dydd Sadwrn dros yr haf.

'Teyrnged deimladwy'

Ar waliau mewnol llawr cyntaf y Porth Coffa mae enwau dros 8,500 o filwyr, morwyr a gŵyr yr awyrlu o siroedd gogledd Cymru a aberthodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi'u cofnodi ar baneli derw, yn ôl trefn plwyfi gogledd Cymru.

Codwyd y Porth Coffa trwy roddion ac fe'i cwblhawyd yn 1923.

"Mae'r Porth Coffa'n deyrnged deimladwy i'r rhai hynny o bob rhan o ogledd Cymru a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf," meddai'r Cynghorydd . Bryn Hughes, ysgrifennydd Cangen Bangor a'r Ardal y Lleng Brydeinig a Dirprwy Faer Dinas Bangor.

"Fel yr ydym yn nesáu at ganmlwyddiant dechrau'r Rhyfel, rydym yn falch o gydweithio efo'r Brifysgol i alluogi pobl y rhanbarth i ddod i weld yr adeilad coffa drostynt eu hunain.

Dywedodd Wyn Thomas, Dirprwy Is Ganghellor â chyfrifoldeb dros Weithgarwch Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â'r Gymuned: "Mae'n iawn fod pobl leol yn medru mynd i mewn i'r Porth Coffa ac mae'r bartneriaeth hon yn esiampl wych o'r berthynas yr hoffai'r Brifysgol ei chael gyda chymunedau a grwpiau diddordeb arbennig o fewn y rhanbarth ehangach."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol