Arestio gyrrwr wedi damwain ffordd yn Stryd Fawr Crucywel

  • Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr wedi cael ei arestio yn dilyn damwain ffordd brynhawn Iau pan gafodd cerddwr anafiadau difrifol.

Digwyddodd y ddamwain tua 5pm ddydd Iau yn Stryd Fawr Crucywel, Powys.

Cafwyd gwrthdrawiad rhwng cerbyd a cherddwr oedd yn defnyddio'r groesfan i gerddwyr ger Gwesty'r Bear.

Cafodd y cerddwr anafiadau difrifol ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni

Cafodd y gyrrwr ei arestio ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Dylai unrhyw dystion gysylltu â'r heddlu ar 101.