Euog o dreisio: Dedfrydu dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed a gyfaddefodd iddo dreisio merch 12 oed wedi cael ei ddedfrydu i 18 mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc.

Cafodd y diffynnydd Anthony Whittaker - a oedd yn 18 ar y pryd - o Stryd Fawr, Wrecsam, ryw gyda chydsyniad y ferch yn ei gar oedd wedi ei barcio ar stad ddiwydiannol leol.

Ond oherwydd ei hoedran nid oedd modd iddi gydsynio yn gyfreithiol ac felly mi roedd yn achos o dreisio.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Whittaker yn naïf ac anaeddfed a bod y ferch wedi datblygu yn gorfforol ac yn mwynhau bod yng nghwmni pobol hŷn.

Yn ôl y Barnwr Philip Hughes, er bod chwe blynedd rhyngddyn nhw, roedden nhw yn llawer agosach yn nhermau datblygiad emosiynol ac aeddfedrwydd.

Dywedodd y Barnwr: "Rhaid deall y bydd y llysoedd yn gwneud eu gorau i warchod merched ifanc.

"Pan eu bod nhw o dan 13 oed efallai bod angen eu gwarchod rhagddyn nhw eu hunain."

Ychwanegodd y Barnwr Hughes bod Whittaker yn gwybod yn iawn ei bod hi o dan yr oedran cyfreithiol ac felly ni allai gyfiawnhau dedfryd o garchar gohiriedig.

Bydd y diffynnydd hefyd yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd, ac mae wedi ei wahardd rhag gweithio gyda phlant am gyfnod amhenodol.