Planhigyn goresgynnol yn bygwth madfallod prin

  • Cyhoeddwyd
Parc Stryt Las
Disgrifiad o’r llun,
Mae parc Stryt Las yn safle hollbwysig i fadfallod dŵr cribog

Ar safle ger Wrecsam, sy'n hollbwysig i fadfallod dŵr cribog, mae gwaith ar y gweill i rwystro'u cynefin rhag cael ei fygu gan chwyn dŵr goresgynnol.

Mae'r chwyn sydd yn bygwth y madfallod ym Mharc Stryt Las yn Johnstown, yn wreiddiol o Awstralia a Seland Newydd.

Gyda chymorth gan Asiantaeth yr Amgylchedd, mae'r Cyngor Cefn Gwlad yn ariannu gwaith i geisio cael gwared â'r chwyn mewn rhan arbennig o'r Parc Gwledig, sy'n eiddo i Fywyd Gwyllt Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dywedodd Rachel Jarvis, Ecolegydd Monitro'r Cyngor Cefn Gwlad, bod y gwaith yma yn hanfodol er mwyn ceisio sicrhau parhad y fadfall ddŵr cribog yn y safleoedd yma.

"Dydy cael gwared â'r rhywogaeth oresgynnol ddim yn hawdd, ond mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd i geisio gwarchod bywyd gwyllt y pyllau cyn iddi fynd yn rhy hwyr," eglurodd.

Mae'r chwyn estron yn tyfu yn gynt na phlanhigion dŵr brodorol, gan ffurfio carped trwchus gwyrdd llachar sy'n mygu'r pyllau dŵr.

Mae'r 'carpedi' yma'n rhwystro'r golau rhag treiddio i'r pyllau, gan ymledu ar draws y dŵr agored a lladd ein planhigion brodorol.

Heb ddigon o blanhigion dŵr brodorol bydd madfallod dŵr cribog, sydd dan warchodaeth Ewropeaidd, yn dioddef.

Maen nhw angen dŵr agored i fynd drwy'u campau caru, a hefyd mae'r madfallod benywaidd yn dodwy eu hwyau ar blanhigion brodorol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol