Cyhoeddi dyddiadau taith theatrig ieuenctid yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
Edward H DafisFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd band Edward H Dafis yn amlwg iawn yn y 1970au

Fe fydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn gwneud tri pherfformiad o'u sioe diweddara yn ystod haf 2012.

Y llynedd cafodd y cwmni ei lansio ar ei newydd wedd.

Mae'r cwmni wedi cael cefnogaeth gan Legacy Trust UK a nawdd gan Goleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

Fe fydd cast o dros 60 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru yn perfformio 'Sneb yn Becso Dam, drama-gerdd newydd wedi ei selio ar record hir Edward H Dafis o'r un enw ym mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

Dros y penwythnos fe fydd y criw yn cael yr ymarferion cyntaf yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Yn y cwrs cyntaf fe fydd y criw yn cymryd rhan mewn rhaglen gynhwysfawr o ymarferion.

Bydd y cyntaf dros y penwythnos cyn y bydd cyrsiau eraill rhwng nawr a mis Gorffennaf 2012.

'Anghonfensiynol'

"Wrth gychwyn cynllun tair blynedd gyfredol y cwmni theatr, gosodes sawl bwriad gan gynnwys galluogi aelodau'r cwmni i hyfforddi o dan arweiniad amrywiaeth o artistiaid creadigol proffesiynol, defnyddio arddulliau perfformio cyfoes - rhai ohonynt yn arddulliau ' anghonfensiynol' neu answyddogol sy'n rhan o fywyd cyfoes pobl ifanc a dangos fod modd creu theatr gyfoes a deinamig wrth ddefnyddio deunydd Cymraeg," meddai Cyfarwyddwr y Cwmni Theatr, Jeremy Turner.

"Rwy'n falch iawn, felly, bod cwmni Sain ac aelodau'r band Edward H Dafis wedi rhoi caniatâd i ni ddefnyddio'r albwm 'Sneb yn Becso Dam fel sail ar gyfer cynhyrchiad cenedlaethol y cwmni yn 2012.

"Mae'r caneuon yn sôn am y tyndra sydd yn wynebu pobl ifanc wrth ddewis rhwng bywyd y dref a bywyd cefn gwlad, rhwng gwarchod etifeddiaeth a llunio Cymru gyfoes yr unfed ganrif ar hugain; bydd hyn sail trafodaeth ddifyr gan holl aelodau'r cwmni, yn bobl ifanc ac yn staff proffesiynol."

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, bod , prosiect y Cwmni Theatr yn un cyffrous dros ben.

"Edrychwn ymlaen yn eiddgar at weld ffrwyth eu llafur y flwyddyn nesaf.

"Fe fydd y cwrs preswyl cyntaf yma yn gosod sylfaen gadarn i'r Cwmni wrth iddyn nhw weithio at y cynhyrchiad arbennig yma fydd yn rhoi gwedd newydd ar albwm sydd mor gyfarwydd i ni."

Bydd tocynnau ar gyfer 'Sneb yn Becso Dam ar werth gan y theatrau.

Mae Cwmni Theatr yr Urdd yn rhan o Rym y Fflam a ariennir gan Legacy Trust UK, sy'n dathlu'r Olympiad Diwylliannol yng Nghymru a chreu treftadaeth o Gemau Olympaidd a Pharaolympaidd Llundain 2012.

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Eryri 2012 ar gaeau Coleg Glynllifon rhwng Mehefin 4 a 9 2012.