Damwain M5: pryder am bâr priod o Gasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Safle'r ddamwain nos WenerFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw saith o bobl ac fe anafwyd 51 o bobl yn sgil y ddamwain a ddigwyddodd tua 8.30pm nows Wener

Mae yna bryder bod pâr priod o Dde Cymru sydd wedi ymddeol ymysg y rheiny oedd yn rhan o'r ddamwain pan fu farw saith o bobl wedi i 34 o gerbydau fod mewn gwrthdrawiad â'i gilydd ar yr M5 yng Ngwlad yr Haf nos Wener.

Hyd yn hyn nid yw'r heddlu wedi cadarnhau enwau'r rheiny fu farw nac ychwaith enwau y rhai a gafodd eu hanafu yn y ddamwain ger cyffordd 25 ger Taunton.

Bu'r gynulleidfa yn Eglwys St Marc yng Nghasnewydd yn gweddïo dros Anthony a Pamela Adams ddydd Sul.

Dywedodd cynghorydd lleol ei fod yn credu bod Mr a Mrs Adams wedi bod yn y ddamwain.

'pryderus iawn'

Dywedodd y Cyng Les Knight fod Mr a Mrs Adams yn addolwyr cyson yn yr eglwys.

Yn ôl papur newyddion yr Independent on Sunday roedd yn ddau yn dychwelyd adref wedi iddynt ymweld â'u merch, Tonia White, sy'n byw yn Taunton.

Dywedodd Mrs White wrth y papur fod y teulu yn bryderus iawn amdanyn nhw.

"Fe fydden nhw wedi bod yn teithio ar y rhan honno o'r draffordd pan ddigwyddodd y ddamwain," meddai.

"Rydw i wedi bod yn ceisio cael gafael arnynt drwy'r nos.

"Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad ag aelodau eraill o'r teulu ond does yr un aelod o'r teulu wedi gallu cysylltu â nhw heddiw," dywedodd wrth yr Independent on Sunday.

Bu farw saith o bobl ac fe anafwyd 51 o bobl yn sgil y ddamwain a ddigwyddodd tua 8.30pm nos Wener.

Nid yw'n amlwg beth achosodd y ddamwain ond roedd y tywydd yn arw iawn ar y pryd gyda niwl trwchus a glaw trwm.

Mae plismyn yn ymchwilio'r posibilrwydd fod niwl neu fwg o arddangosfa tân gwyllt a gafodd ei chynnal yn agos i safle'r ddamwain yn ffactor.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Anthony Bangham, fod yr olygfa yn "erchyll" ac yn "sialens fawr" i'r gwasanaethau brys.

Ychwanegodd fod y ddamwain wedi creu "pelen o dân enfawr".

"Rydyn ni'n gweithio'n drylwyr i adnabod y rhai a laddwyd a bydd swyddogion yn cael eu penodi i'r teuluoedd sydd wedi colli rhywun yn y ddamwain," meddai.

"Bydd y cyrff yn cael eu hadnabod yn ffurfiol yn ystod y dyddiau nesaf."

Ni fydd y draffordd ar agor ddydd Sul a'r disgwyl yw iddi ail agor am 6am fore Lun.

Dylai unrhywun sy'n poeni am eu perthnasau galw'r llinell frys ar 0800 092 0410

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol