Teyrngedau i bâr priod o Gasnewydd a laddwyd ar yr M5

  • Cyhoeddwyd
Llun teulu o Tony a Pam AdamsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tony a Pam Adams, o Gasnewydd, ar eu ffordd adre' ar ôl ymweld â'u merch yn Taunton

Mae merch pâr priod o Dde Cymru wedi cadarnhau eu bod ymhlith y rhai a fu farw wedi i 34 o gerbydau daro yn erbyn ei gilydd ar draffordd yr M5 yng Ngwlad yr Haf nos Wener.

Mae'r pâr wedi cael eu henwi'n lleol fel Anthony a Pamela Adams o Gasnewydd.

Mae'n debyg eu bod yn gyrru adref ar ôl ymweld â'u merch, Tonia White, sy'n byw yn Taunton.

Mae ymchwiliad troseddol wedi dechrau i achos y ddamwain.

Hyd yn hyn nid yw'r heddlu wedi cadarnhau enwau'r rhai a fu farw nac ychwaith enwau'r rhai a gafodd eu hanafu yn y ddamwain ger cyffordd 25 ger Taunton.

Ond dywedodd llefarydd ar ran teulu Mr a Mrs Adams bod eu colled sydyn yn "dorcalon llwyr" a'u bod yn meddwl, nid yn unig am eu rhieni, ond am y bobl eraill fu'n rhan o'r digwyddiad.

"Hoffai'r teulu gael llonydd nawr i alaru mewn heddwch," ychwanegodd y llefarydd, gan ddweud y byddai datganiad arall yn cael ei ryddhau maes o law.

Roedd y teulu hefyd yn gofyn am ymddiheuriad gan y comedïwr Jimmy Carr, oedd wedi cyhoeddi jôc ar ei safle ar wefan Twitter, ddyddiau wedi'r ddamwain.

Mae Mr Carr wedi ymddiheuro, gan gyhoeddi ar y wefan ei fod wedi "amseru pethau'n ddrwg." "Doedd y sylw yn amlwg ddim yn ymwneud â'r digwyddiadau trasig diweddar," ychwanegodd, "ac rwy'n ymddiheuro am achosi unrhyw loes."

Mae'r sylw bellach wedi cael ei dynnu oddi ar safle Twitter.

Cadarnhaodd y Parchedig Andrew Willie ei fod wedi dweud wrth gynulleidfa Eglwys San Marc yng Nghasnewydd, lle'r oedd y cwpl yn addoli, eu bod wedi marw.

Gweinyddwr

Dywedodd Mr Willie: "Cafodd y gynulleidfa sioc ac yn teimlo'n drist iawn pan glywon nhw fod Mr a Mrs Adams wedi marw yn y ddamwain ar yr M5.

"Fe fyddwn ni'n cofio Tony a Pam gyda chariad ac anwyldeb.

"Bu Tony a Pamela yn aelodau ffyddlon o'r eglwys am nifer o flynyddoedd ac roedd Tony yn gyn warden eglwys a bu Pamela yn rhan o nifer o weithgareddau'r eglwys."

Roedd Mr a Mrs Adams yn eu saithdegau cynnar ac roedd Mr Adams yn weinyddwr ysbyty cyn iddo ymddeol.

Yn ôl papur newydd yr Independent on Sunday roedd yn ddau yn dychwelyd adref wedi iddynt ymweld â'u merch, Tonia White, sy'n byw yn Taunton.

Dywedodd Mrs White wrth y papur fod y teulu yn bryderus iawn amdanyn nhw.

"Fe fydden nhw wedi bod yn teithio ar y rhan honno o'r draffordd pan ddigwyddodd y ddamwain," meddai.

"Rydw i wedi bod yn ceisio cael gafael arnynt drwy'r nos.

"Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad ag aelodau eraill o'r teulu ond does yr un aelod o'r teulu wedi gallu cysylltu â nhw heddiw," dywedodd wrth yr Independent on Sunday.

'Sialens fawr'

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr heddlu fod pob cerbyd bellach wedi'u symud o safle'r ddamwain

Cafodd tua 51 o bobl eu hanafu yn y ddamwain a ddigwyddodd tua 8.30pm nos Wener.

Nid yw'n amlwg beth achosodd y ddamwain ond roedd y tywydd yn arw iawn ar y pryd gyda niwl trwchus a glaw trwm.

Mae plismyn yn ymchwilio'r posibilrwydd fod niwl neu fwg o arddangosfa tân gwyllt a gafodd ei chynnal yn agos i safle'r ddamwain yn ffactor.

Mae'r heddlu yn cynnal ymchwiliad troseddol, yn ogystal ag ymchwiliad damwain ffordd.

Mae'r draffordd bellach wedi cael ei hail agor i'r ddau gyfeiriad.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Anthony Bangham, o Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, fod yr olygfa yn "erchyll" ac yn "sialens fawr" i'r gwasanaethau brys.

Ychwanegodd fod y ddamwain wedi creu "pelen o dân enfawr".

"Rydyn ni'n gweithio'n drylwyr i adnabod y rhai a laddwyd a bydd swyddogion yn cael eu penodi i'r teuluoedd sydd wedi colli rhywun yn y ddamwain," meddai.

"Bydd y cyrff yn cael eu hadnabod yn ffurfiol yn ystod y dyddiau nesaf."

Dylai unrhywun sy'n poeni am eu perthnasau ffonio 0800 092 0410.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol