Cwmni gofal cymunedol yn creu tua 50 o swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cwmni'n cynnig pob math o wasanaethau gofal yn y gymuned

Bydd tua 50 o swyddi newydd yn cael eu creu wrth i wasanaeth gofal cymunedol agor ei ddrysau yn Y Trallwng yr wythnos hon.

Bydd cwmni Radis Community Care yn cefnogi Cyngor Sir Powys i ddarparu gofal i bobl oedrannus a bregus yn Y Trallwng ac ardaloedd cyfagos, megis Llanfair Caereinion, Llanfyllin, Trefaldwyn, Aberriw, Ffordun, Cegidfa a'r Drenewydd.

Bydd y cwmni'n rhoi cefnogaeth i ystod eang o bobl, yn cynnwys unigolion ag anghenion corfforol a/neu dysgu a phobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mae'r gwasanaethau'n amrywio o waith tŷ cyffredinol, siopa a chasglu pensiwn i helpu pobl i godi, ymolchi a gwisgo, paratoi prydau bwyd a chymryd meddyginiaeth.

Y prif nod fydd cefnogi unigolion fel eu bod yn gallu cyflawni tasgau gofal ymarferol a phersonol yn eu cartrefi eu hunain.

Mae gan y cwmni swyddfeydd eisoes yn ne Cymru.

'Gwahaniaeth positif'

Yn ôl rheolwr rhanbarthol y cwmni, Lauren Bailey:

"Rydym yn dîm o bobl leol yn edrych 'mlaen i gynnig gofal dibynadwy o'r radd uchaf i bobl yn ein cymuned. Byddwn yn cydweithio â Chyngor Sir Powys a darparwyr eraill a byddwn hefyd yn gallu darparu gwasanaethau yn breifat.

"Yn bersonol rwy'n edrych 'mlaen at fynd â fy nhîm allan i'r gymuned a gwneud gwahaniaeth positif.

"Mae'r tîm wedi'u dewis yn arbennig oherwydd eu personoliaethau, sgiliau a gwerthoedd. Maent hefyd wedi derbyn hyfforddiant ardderchog, fel y byddech yn ei ddisgwyl gan gwmni sydd wedi ennill nifer o wobrwyon am ansawdd eu gwasanaeth."

Hyd yma mae ychydig dros 20 o bobl wedi cael eu cyflogi'n lleol gan Radis ac mae'r cwmni yn gobeithio cynyddu hynny i dros 50 o staff.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol