Chwiorydd yn gwadu twyll £161m

Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaernarfonFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddwy chwaer yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn

Yn Llys y Goron Caernarfon mae achos wedi dechrau yn erbyn dwy chwaer wedi eu cyhuddo o dwyllo, gan gynnwys hyd at £161 miliwn o Dreth ar Werth.

Honnir bod Andrea a Roberta Vaughan-Owen o Fae Colwyn wedi ceisio hawlio degau o filoedd o bunnau o fudd-daliadau nad oedden nhw'n gymwys i'w derbyn - a cheisio adennill £161m o Dreth Ar Werth nad oedden nhw erioed wedi ei thalu.

Mae'r ddwy'n gwadu'r cyhuddiadau.

Dywedodd yr erlynydd Paul Taylor fod y chwiorydd wedi byw "y tu hwnt i freuddwydion pobl onest gyffredin".

Roedden nhw'n rhannu tŷ oedd yn werth £400,000 ym Mae Colwyn, yn gosod ail dŷ ar rent, yn mwynhau gofal iechyd preifat, yn talu am addysg breifat i blant Andrea ac wedi mynegi diddordeb mewn prynu eitemau moethus fel Rolls Royce oedd yn werth £315,000.

'Hawdd twyllo'

Dywedodd Mr Taylor ei bod hi'n hawdd twyllo yn achos credyd treth gweithio i bobl ar incwm isel, gan ychwanegu nad oedd gweision sifil wedi gwneud ymholiadau na gofyn cwestiynau.

"Efallai y bydd hi'n syndod i chi glywed mai'r cyfan oedd rhaid ei wneud oedd ffonio'r llinell gymorth credyd treth a dweud 'mae'r sefyllfa yr un peth - rwy'n dal i weithio' ac roedd yr arian yn dal i ddod."

Nid oedd y chwiorydd yn gweithio, meddai, ond roedd y taliadau i Andrea Vaughan-Owen yn seiliedig ar ei honiad ei bod yn gweithio o leiaf 32 awr yr wythnos ac yn ennill £800 y flwyddyn.

Roedd y ddwy chwaer yn honni eu bod yn gweithio fel ymgynghorwyr recriwtio.

Bu Roberta Vaughan-Owen ar un cyfnod yn gweithio i Heddlu Gogledd Cymru.

'Perthnasol'

Dywedodd Mr Taylor: "Mae hwn yn achos sy'n berthnasol i'r oes - os ydych chi eisiau rhywbeth, fe allwch chi ei gael heb wneud unrhyw waith o gwbl i'w haeddu."

Honnodd i'r ddwy gael arian o sawl ffynhonnell, gan gynnwys banciau, cwmnïau yswiriant a'r wladwriaeth.

Yn ei araith agoriadol, manylodd ar sut yr hawliodd y ddwy fudd-dal anabledd a chredyd treth gweithio yr un pryd.

Roedd Andrea Vaughan-Owen hefyd yn hawlio credyd treth plant.

Mae'r ddwy'n wynebu naw cyhuddiad sy'n cyfeirio at gyfnod o bum mlynedd, rhwng 2003 a 2008, ac mae'r achos yn parhau.