Apêl ar ôl ymosodiadau ar ferched

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn Abertawe yn apelio am wybodaeth ynglŷn ag ymosodiad anweddus ar ferch 23 oed yn y ddinas yn oriau mân bore Sadwrn.

Roedd y ddynes yn cerdded ar ei phen ei hun ar hyd Stryd Westbury i gyfeiriad Heol Walter pan ddaeth y dyn ati tua 2:15am.

Fe wnaeth y dyn ei bygwth yn llafar cyn ymosod arni.

Fe ddihangodd y dyn i gyfeiriad Heol Walter wedi i rywun ymyrryd yn ystod yr ymosodiad.

Yn ôl yr heddlu, mae'r ymosodwr â gwallt wedi'i eillio, yn denau, ac yn gwisgo siaced dywyll a throwsus golau.

'Mwy difrifol'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Peter Doyle: "Mae'n ffodus iawn fod rhywun oedd yn pasio wedi ymyrryd, gan fwy na thebyg atal y ferch rhag cael ei hanafu'n ddifrifol.

"Rhaid i ni ddal y dyn cyn iddo ymosod eto allai olygu canlyniadau llawer mwy difrifol."

Yn y cyfamser, mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi ymosodiad rhywiol yn y ddinas ar fenyw 58 oed yn ardal Heol Northill am 00.10am dydd Sul.

Roedd y dyn wedi ei helpu wedi iddi hi syrthio wrth gerdded yn ôl o'r Farmers Arms.

Yna fe ymosododd arni hi yn ei fflat hi.

Mae'r ymosodwr rhwng 17 a 19 oed ac roedd ei ddillad yn cynnwys trowsus tracwisg.

Fe gafodd ei ffôn symudol a'i phwrs eu dwyn.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un â gwybodaeth am yr ymosodiadau i gysylltu â nhw ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol