Cyfle i leisio barn am waith biomas yn Llangefni

Cyhoeddwyd

Mae trigolion yn cael cyfle i leisio barn am gynlluniau i adeiladu gwaith biomas ar safle yn Llangefni.

Bwriad Eco Environment Resources UK yw llosgi bwyd, braster anifeiliaid ac olew llysiau er mwyn cynhyrchu trydan - a gwres i gynhyrchu darnau bach o bren.

Asiantaeth yr Amgylchedd sydd wedi trefnu'r sesiwn yn Llangefni ddydd Mawrth.

Cyflwynwyd y cais i godi'r gwaith biomas ar y safle yn gyntaf yn 2009 a rhaid i'r gwaith gael trwydded amgylcheddol cyn gweithredu.

Dywedodd llefarydd ar ran yr asiantaeth y byddai 'na ymchwiliad manwl i sicrhau bod y cynlluniau yn dilyn canllawiau Prydeinig a rhyngwladol.

Caniatáu

Dim ond os bydd yr asiantaeth yn gwbl fodlon y bydd trwydded yn cael ei chaniatáu, gan sicrhau "na fydd niwed i iechyd y cyhoedd na niwed amgylcheddol".

"Fe fyddwn yn ymchwilio i effaith y cynlluniau ar ansawdd aer ac iechyd y cyhoedd," meddai David Edwell, rheolwr Asiantaeth yr Amgylchedd yn y gogledd.

Dywedodd fod yr asiantaeth yn awyddus i bobl leol fod yn rhan o'r broses gymaint â phosib.

"Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl leol leisio barn a chael mwy o wybodaeth am y broses," meddai.

"Fe fydd swyddogion yn rhoi gwybodaeth sut y gall pobl leisio barn yn yr ymgynghoriad ffurfiol."

Mae copïau o'r cais yn swyddfeydd Asiantaeth yr Amgylchedd ym Mharc Menai, Bangor, ac yn swyddfeydd Cyngor Sir Ynys Môn yn Llangefni.

Fe fydd y cyfarfod ddydd Mawrth, Tachwedd 8, yn Adeilad Cymunedau'n Gyntaf, Stryd y Bont, Llangefni rhwng 4pm a 8pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol