Y Gleision am i Shaun Edwards yn ymuno â nhw

Shaun Edwards Image copyright PA
Image caption Daeth y cytundeb gyda Chymru i ben ar ddiwedd Cwpan Rygbi'r Byd

Wedi i gytundeb Shaun Edwards ddod i ben gyda thîm Cymru a Wasps mae 'na gryn drafod beth fydd yn ei wneud nesa.

Mae'r Gleision wedi awgrymu bod 'na le iddo gyda'r rhanbarth.

Yn ôl Peter Thomas, y cadeirydd, mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr mewn arwyddo Edwards fel hyfforddwr amddiffyn rhan amser i weithio ochr yn ochr efo Gareth Baber a Justin Burnell.

Fe fyddai hynny yn golygu dwy neu dair sesiwn ymarfer bob wythnos ac ar ddiwrnod gêm.

Llesol

Mae Mr Thomas eisoes wedi siarad gydag Undeb Rygbi Cymru i weld a oes modd trefnu rhywbeth ar y cyd.

Rhwng Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a gemau'r haf a hydref, meddai, tua phedwar mis o waith y flwyddyn sydd gan hyfforddwyr y tîm cenedlaethol.

Dywedodd y dylai pob hyfforddwr gael eu clustnodi ar gyfer y rhanbarthau am weddill y flwyddyn ac y byddai hyn yn llesol i'r rhanbarthau a'r hyfforddwyr.

Ac fe fyddai'n "cryfhau'r cysylltiau gyda'r tîm cenedlaethol".

Er iddo ofyn i'r undeb drafod y mater o ddifri, yn y pen draw, penderfyniad i fwrdd rheoli'r Gleision fydd penodi Edwards.

Fe fyddan nhw'n cyfarfod ddiwedd mis Tachwedd ac mae Shaun Edwards yn eitem ar yr agenda.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.