Crogi: 'Ble oedd y gefnogaeth?'

  • Cyhoeddwyd
Jack WilliamsFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jack Williams yn 16 oed

Mae gwleidydd wedi dweud bod angen gofyn a gafodd bachgen 16 oed, y cafwyd hyd i'w gorff fis ar ôl i'w dad ladd ei hun yn yr un goedwig, ddigon o gefnogaeth gan yr awdurdodau.

Dywedodd Jocelyn Davies AC fod y drasiedi yn codi cwestiynau difrifol, hynny yw a gafodd Jack Williams ddigon o gefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol a'r gwasanaeth iechyd yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth.

Cafwyd hyd i'r bachgen 16 oed wedi ei grogi ar goeden yng Nghoed Brynglas, Casnewydd, ym mis Medi.

Roedd ei dad, Darren, 45 oed wedi lladd ei hun yn yr un goedwig wedi iddo saethu ei wraig a mam Jack mewn siop trin gwallt yn y ddinas.

Ychydig ddyddiau ar ôl y saethu, fe wnaeth Jack dorri ei arddwrn ac aed ag ef i'r ysbyty.

Ar ôl cael ei ryddhau o'r ysbyty fe gafodd gynnig cwnsela, a chafodd ymweliad gan weithiwr cymdeithasol.

Bythefnos yn ddiweddarach caewyd ei ffeil ac mae ei deulu yn credu bod hynny yn benderfyniad anghywir.

Mae Ms Davies wedi galw ar Gomisiynydd Plant Cymru i ymchwilio.

Dywedodd Aelod Plaid Cymru dros dde ddwyrain Cymru: "Roedd ei dad wedi saethu ei fam ac yna wedi lladd ei hun.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei dad, Darren, 45 oed wedi lladd ei hun yn yr un goedwig

"Ni allaf ddychmygu beth oedd y bachgen ym mynd trwyddo. Roedd angen cefnogaeth emosiynol ac ymarferol ar unwaith.

"Fe wnaeth niweidio ei hun - dyna rybudd clir iawn nad oedd yn iawn - a sut y gallai fod yn iawn o dan yr amgylchiadau?

"Nid trasiedi deuluol yn unig oedd hon ond trasiedi i bawb, a methiant ar ran pawb".

Mae rhaglen Week In Week Out nos Fawrth hefyd yn clywed gan fam Jack, sy'n gwella o'i hanafiadau, a mam Darren Williams, Barbara Smillie a'i chwaer, Rachael Williams.

Dywedodd Cyngor Casnewydd a Heddlu Gwent na allen nhw wneud sylw am yr achos gan fod ymchwiliad ar y gweill.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan nad oedden nhw'n gwneud sylw am achosion yn ymwneud ag unigolion.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ymchwilio i'r cyswllt a fu rhwng Heddlu Gwent a Darren Williams cyn ei farwolaeth.

Pen-glin

Ym mis Awst fe aeth y tad, Darren Williams, 45 oed, i mewn i siop Carol Ann's a saethu ei wraig Rachel.

Cafodd ei hanafu yn ei phen-glin.

Wedyn bu plismyn yn chwilio am Mr Williams cyn iddo gael ei ganfod yn y goedwig yn ddiweddarach.

Cafodd Mrs Williams, 39 oed, ei rhyddhau o'r ysbyty wythnos ar ôl cael llawdriniaeth 10 awr i achub ei choes.

Mae rhaglen Week in Week Out am 10.35pm ddydd Iau ar BBC Un Cymru.