Agor ardal sglefrfyrddio er cof am Darren Frost

  • Cyhoeddwyd
Ardal sglefrfyrddioFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yr ardal sglefrfyrddio ger Ffordd y Traeth, Bangor, er cof am Darren Frost

Mae'r ardal sglefrfyrddio gynta' o'i bath ym Mangor wedi agor yn swyddogol, er cof am lanc a laddwyd mewn damwain beic.

Roedd ffrindiau a theulu Darren Frost, 18 oed, a fu farw Ŵyl San Steffan 2009, wedi ymgyrchu a chodi arian ar gyfer y safle ym Mae Hirael.

Dywedodd ei fam, Hazel Frost, fod y cyfan wedi bod yn werth yr ymdrech.

"Mae'n golygu cymaint gweld faint o bobl sy'n ei ddefnyddio, mae'r gwaith caled wedi talu," meddai.

Mae cynlluniau i agor safle arall ger Ffordd Caernarfon yn y ddinas.

Flwyddyn nesa' bydd Mrs Frost yn cerdded i fyny mynydd Kilimanjaro, Tanzania, i godi arian ar gyfer safleoedd sglefrfyrddio tebyg.

Paratoadau

Dywedodd ei bod wedi symud tŷ er mwyn ariannu'r daith.

"Dwi wedi talu am y daith, ond 'dwi angen talu nawr am yr awyren, felly 'dwi wedi symud i dŷ llai er mwyn cynilo ar gyfer hynny," ychwanegodd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Darren Frost yn gyn ddisgybl yn Ysgol Friars, Bangor, ac Ysgol Bethel

Dywedodd ei fod wrthi'n paratoi, gan gynnwys taith nos i fyny'r Wyddfa.

"Fe aethon ni fyny tua thri o'r gloch y bore am nad o'n i erioed wedi gweld yr haul yn codi ar y mynydd, a hefyd roeddwn i angen profiad o gerdded yn y tywyllwch gan y bydd rhan o'r daith i fyny Kilimanjaro yn gorfod bod yn y nos."

Dywedodd Mrs Frost ei bod yn cynnig gweithio i fusnesau os ydyn nhw'n fodlon cefnogi'r ymgyrch.

"Rwy'n fodlon troi fy llaw at unrhyw beth. Does gen i ddim ofn gwaith caled," meddai.

Bu farw Darren wedi i'w feic daro yn erbyn car wrth iddo fynd o'i waith yn siop JJB yn Yr Amwythig i gartre' ei dad yn Brockton, Sir Amwythig.