Agor ardal sglefrfyrddio er cof am Darren Frost

Ardal sglefrfyrddio Image copyright Other
Image caption Yr ardal sglefrfyrddio ger Ffordd y Traeth, Bangor, er cof am Darren Frost

Mae'r ardal sglefrfyrddio gynta' o'i bath ym Mangor wedi agor yn swyddogol, er cof am lanc a laddwyd mewn damwain beic.

Roedd ffrindiau a theulu Darren Frost, 18 oed, a fu farw Ŵyl San Steffan 2009, wedi ymgyrchu a chodi arian ar gyfer y safle ym Mae Hirael.

Dywedodd ei fam, Hazel Frost, fod y cyfan wedi bod yn werth yr ymdrech.

"Mae'n golygu cymaint gweld faint o bobl sy'n ei ddefnyddio, mae'r gwaith caled wedi talu," meddai.

Mae cynlluniau i agor safle arall ger Ffordd Caernarfon yn y ddinas.

Flwyddyn nesa' bydd Mrs Frost yn cerdded i fyny mynydd Kilimanjaro, Tanzania, i godi arian ar gyfer safleoedd sglefrfyrddio tebyg.

Paratoadau

Dywedodd ei bod wedi symud tŷ er mwyn ariannu'r daith.

"Dwi wedi talu am y daith, ond 'dwi angen talu nawr am yr awyren, felly 'dwi wedi symud i dŷ llai er mwyn cynilo ar gyfer hynny," ychwanegodd.

Image copyright Other
Image caption Roedd Darren Frost yn gyn ddisgybl yn Ysgol Friars, Bangor, ac Ysgol Bethel

Dywedodd ei fod wrthi'n paratoi, gan gynnwys taith nos i fyny'r Wyddfa.

"Fe aethon ni fyny tua thri o'r gloch y bore am nad o'n i erioed wedi gweld yr haul yn codi ar y mynydd, a hefyd roeddwn i angen profiad o gerdded yn y tywyllwch gan y bydd rhan o'r daith i fyny Kilimanjaro yn gorfod bod yn y nos."

Dywedodd Mrs Frost ei bod yn cynnig gweithio i fusnesau os ydyn nhw'n fodlon cefnogi'r ymgyrch.

"Rwy'n fodlon troi fy llaw at unrhyw beth. Does gen i ddim ofn gwaith caled," meddai.

Bu farw Darren wedi i'w feic daro yn erbyn car wrth iddo fynd o'i waith yn siop JJB yn Yr Amwythig i gartre' ei dad yn Brockton, Sir Amwythig.

Straeon perthnasol