Dynes wedi marw mewn damwain car

Bu farw dynes 34 oed ar ôl damwain car ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Mawrth.

Roedd ffordd yr A4064 rhwng Brynmenyn a Llangeinor ar gau am bum awr wedi'r ddamwain tua 10.10am.

Bu farw'r ddynes 34 oed, oedd yn byw yn lleol, yn y fan a'r lle.

Cafodd merch 14 oed a merch ddyflwydd oed eu hanafu ac aed â'r ddwy i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Dywedodd Heddlu De Cymru mai un car oedd yn y ddamwain, car BMW 325 gwyrdd.

Mae swyddog arbennig gyda'r heddlu yn cynnig help a chefnogaeth i'r teulu.

'Tystion'

Mae'r crwner wedi ei hysbysu.

"Rydym yn apelio am dystion," meddai'r Arolygydd Rob Gwynne-Thomas o Heddlu De Cymru.

"Roedd y ffordd yn brysur ar y pryd ac rydym yn awyddus i glywed oddi wrth unrhyw un oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd.

"Rydym hefyd eisiau clywed oddi wrth unrhyw un welodd y car yn cael ei yrru cyn y ddamwain neu unrhyw un sydd heb gysylltu gyda ni eisoes."

Cafodd y ffordd ei hailagor am 3pm wedi i'r heddlu gynnal ymchwiliad fforensig a symud y cerbyd.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cydweithrediad tra oedd y ffordd ar gau," meddai'r arolygydd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.