S4C: 'Gwylwyr yn gweld toriadau'

Pencadlys S4C yng Nghaerdydd Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r BBC ac S4C wedi cytuno am ariannu

Bydd gwylwyr yn gweld effaith toriadau ariannol i S4C ar y sgrin - dyna rybudd Gweinidog Traftadaeth a Diwylliant Cymru.

Dywedodd Huw Lewis AC y byddai colli swyddi yn y diwydiant yn anorfod o ganlyniad i doriadau yng nghyllideb y darlledwr.

Yn ystod dadl yn y Senedd, dywedodd wrth ACau fod llywodraeth Cymru yn croesawu'r cytundeb rhwng S4C a'r BBC.

Mae hynny'n sicrhau cyllid hyd at 2017, ac yn caniatáu i'r BBC gael dewis aelodau o awdurdod y sianel.

Dywedodd Mr Lewis fod arian gan lywodraeth y DU i'r sianel yn cael ei gwtogi o £102 miliwn eleni i £75m yn 2015.

Byddai'r gwasanaeth y mae'r sianel yn darparu yn weledol wahanol o ganlyniad, meddai Mr Lewis.

"Mae'r lefel o doriadau sydd wedi eu gorfodi gan San Steffan yn trosglwyddo yn y pen draw i lefel y gwasanaeth y bydd gwylwyr yn ei weld ar y sgrin, ac fe fydd gwasanaeth llai cyflawn mewn un ffordd neu'r llall nag sydd wedi cael ei ddarparu tan yn ddiweddar," meddai.

Ychwanegodd fod y cyhoeddiad y bydd cwmni Boomerang yn torri 20 o swyddi o ganlyniad i doriadau yn y BBC ac S4C yn arwydd o'r hyn sydd i ddod, a bod colledion pellach yn y diwydiant "yn anorfod".

'Annibyniaeth'

Yn y dyfodol, bydd mwyafrif cyllideb y sianel yn dod o ffi'r drwydded deledu, a dywedodd Mr Lewis fod cytundeb gyda'r BBC yn gwarchod "annibyniaeth golygyddol a rheolaeth S4C".

Defnyddiwyd y ddadl yn y Senedd gan AC Plaid Cymru, Bethan Jenkins, i alw am ddatganoli darlledu i Fae Caerdydd.

Mae canoli grym yn "hen ffasiwn" ac "aneffeithiol" meddai.

Dywedodd yr AC Ceidwadol Suzy Davies y gellid cydymdeimlo gyda'r ddadl datganoli pe bai S4C ddim ond yn ffordd o hybu'r iaith Gymraeg.

"Ond nid dim ond arf i hybu'r iaith Gymraeg yw S4C," meddai. "Mae'n ddarlledwr gyda'r gallu i fod yn fwy na hynny.

Dywedodd AC y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts: "Efallai bod yr holl drafodaethau yn San Steffan wedi dangos nad yw dyfodol S4C yn ddiogel yn nwylo gwleidyddion yn Llundain."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.