A470: Torri menyw o'i char

  • Cyhoeddwyd
MapFfynhonnell y llun, bbc

Bu'n rhaid torri menyw yn rhydd o'i cherbyd yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A470 nos Fawrth.

Digwyddodd y gwrthdrawiad am 7:48pm pan fu aeth dau gar i mewn i'w gilydd ar y ffordd tua'r gogledd rhwng Nantgarw a Glan Bad cyn taro i mewn i lori oedd wedi parcio gerllaw.

Cafodd Gwasanaeth Tân De Cymru eu galw i'r digwyddiad a bu'n rhaid defnyddio offer torri arbennig i gael y fenyw allan o'r car.

Roedd ganddi anafiadau i'w choes a'i wyneb.

Roedd gan yrrwr y car arall fan anafiadau i'w law.

Mae'r ffordd wedi ail agor.