Lleucu yw'r pennaeth newydd

  • Cyhoeddwyd
Lleucu SiencynFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lleucu'n wreiddiol o Dalgarreg, Ceredigion

Mae Lleucu Siencyn wedi ei phenodi'n Brif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru.

Mae hi wedi bod yn brif weithredwr dros dro y mudiad sy'n hybu llenyddiaeth yng Nghymru ers Mehefin 2011.

Fe fydd yn y swydd newydd o Dachwedd 1 ymlaen.

Yn wreiddiol o Dalgarreg, Ceredigion, fe astudiodd Saesneg yn Rhydychen cyn dychwelyd i Gymru i weithio fel ymchwilydd a sgriptiwr gyda chwmnïau teledu ac yna fel Swyddog Llenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bu'n Ddirprwy Brif Weithredwr yr Academi rhwng 2002 a 2011.

Ers cyfnod sabothol Peter Finch ym Mehefin 2011 mae Lleucu wedi datblygu sawl cynllun newydd i Llenyddiaeth Cymru.

Ymysg y rhain mae cyhoeddi enw'r Awdur Llawryfog Saesneg cyntaf i Bobl Ifanc Cymru, llunio partneriaethau gyda sefydliadau megis Cadw a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a sefydlu math newydd o aelodaeth i fyfyrwyr.

Yn ddiweddar, roedd yn cynnal Lolfa Lên yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant yn y brifddinas gyda'r nod o gyflwyno llenyddiaeth i bawb.

Dywedodd Harri Pritchard Jones, Cyd-Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru: "Mae'n wych cael croesawu merch frwdfrydig, brofiadol i redeg ein prif asiantaeth lenyddol.

'Egni'

"Mae ei chefndir a'i haddysg a'i gyrfa wedi golygu ei bod yn gyfarwydd â'n byd llenyddol yn y ddwy iaith ac mae hi wedi cadw llygad ar y byd llenyddol a chelfyddydol ehangach.

"Bydd ei phersonoliaeth a'i hegni ymenyddol, hefyd yn werthfawr iawn wrth ddatblygu a hyrwyddo'r corff newydd, Llenyddiaeth Cymru."

Dywedodd John Pikoulis, Cyd-Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru: "Bydd croeso mawr i'r newyddion am benodiad Lleucu Siencyn ymysg y gymuned lenyddol.

"Dyma ddechrau rhaglen newydd o weithgareddau, sy'n adeiladu ar lwyddiant Academi a Thŷ Newydd ac yn ei ehangu.

'Codi ymwybyddiaeth'

"Bydd yn codi ymwybyddiaeth a'r mwynhad o lenyddiaeth ac yn cyrraedd pob rhan o Gymru, fel y mae gofyn i gwmni cenedlaethol ei wneud. Dyma wyneb newydd i'r ffurf hynaf o gelfyddyd."

Cynhelir digwyddiad yn y flwyddyn newydd i gyhoeddi'r penodiad yn swyddogol, yn ogystal â rhagor o ddatblygiadau yn rhaglen Lenyddiaeth Cymru o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Yr Academi Gymreig - y gymdeithas llenorion, a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Cefnogir Llenyddiaeth Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol