Ymchwilio i gorff ar draeth

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i gorff myfyriwr 22 oed gael ei ddarganfod ar draeth ym Mro Morgannwg.

Fe ddaethpwyd o hyd i gorff Ahmed Al-Lami's ger Y Wig ar Hydref 5.

Roedd y myfyriwr ym Mhrifysgol Morgannwg wedi diflannu o'i lety yn Nhrefforest rhwng Medi 24 a 26.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw'n gwybod sut y bu farw'r myfyriwr.

"Mae adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y crwner fydd yn cynnal cwest maes o law," meddai llefarydd.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Gorsaf Heddlu'r Porth ar 101, 01656 655555 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.