Rali’r byd yn dychwelyd i’r gogledd

Jason Pritchard Image copyright Other
Image caption Mae Jason wedi bod yn gyrru’r un Subaru Impreza ers dwy flynedd

Bydd pencampwr rali'r byd yn cael ei goroni dros y penwythnos wrth i gymal olaf y gystadleuaeth ddychwelyd i ogledd Cymru.

Nid yw'r rali wedi rasio o amgylch Pen y Gogarth ers yr 1980au, a heb daclo coedwig Clocaenog ger Rhuthun ers 1996.

Sebastien Loeb o Ffrainc a Mikko Hirvonen o'r Ffindir fydd yn brwydro am y bencampwriaeth, ond bydd sawl gyrrwr a chyd-yrrwr o Gymru hefyd yn dychwelyd adref am rali olaf y tymor.

Yn eu plith mae Jason Pritchard o Lanfair-ym-Muallt. Fel amatur, mae Jason yn gwerthfawrogi cael cystadlu yn erbyn goreuon y byd ralio.

"Rydym wedi bod yn edrych ar y cyrsiau ac maent yn edrych yn wych, er dwi'n gobeithio na fydd yna rew," meddai Jason, sy'n paratoi ei gar efo cymorth ei ffrindiau.

"Dwi ddim eisiau landio yn y môr oddi ar Ben y Gogarth os alla'i osgoi hynny!

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhian Price yn holi Emyr Hall o Glwb Moduro'r Bala ar y Post Cyntaf fore Iau.

Rali ar y radio

"Yr her fwyaf yw hyd y gystadleuaeth. Rhaid i ni gadw at amser cyflym, heb dorri'r car; y peth anodd yw cadw'r balans yna."

Ond am y miliynau o amgylch y byd na fydd yn gallu dod i ogledd Cymru i wylio'r gyrwyr, bydd gwasanaeth radio o Ruthun yn cynnig sylwebaeth ar bopeth sy'n digwydd.

Mae World Rally Radio (WRM), sy'n cynnig gwasanaeth i ffannau rali ledled y byd, yn darlledu o adeilad o'r 17eg ganrif ar Stryd y Ffynnon, oedd gynt â hanes amheus yn ymwneud â chyffuriau.

Cyfarwyddwr Crown House Media sy'n rhedeg WRR yw Chris Rawes, 36, cyn-ddisgybl yn Ysgol Brynhyfryd.

"Y peth yw, gall fod oedi yn yr ymdriniaeth ar y teledu felly mae'r ffans yn gwrando arnom ni," meddai Chris, sy'n arwain tîm o chwech sydd wrthi'n darlledu llawn amser i dros 2.5m o bobl.

"Mae hyd yn oed y timau yn gwrando arnom gan fod y gyrwyr yn ymddiried ynom ac yn siarad efo ni yn ddigon agored weithiau.

"Ac mae hyn oll yn dod trwof i, mewn stiwdio yn Rhuthun."

Image copyright Other
Image caption Nid yw’r rali wedi ymweld â Llandudno ers 1981

Ond ni fydd agosatrwydd y rali tro yma yn gwneud gwahaniaeth i waith yr orsaf fach.

"Mae o'n gyffrous i gael y rali yn ôl yng ngogledd Cymru, gyda chymal yng nghoedwig Clocaenog," meddai Chris.

"Ond er y bydd y rali dim ond ychydig o filltiroedd i lawr y lon tro yma, byddwn yn gweithio arno yn yr un ffordd a phetai'r rali yn Ariannin, Awstralia neu Fecsico."

Bydd bron i 80 o yrwyr yn cystadlu yn y bencampwriaeth, gan gychwyn ar Stryd Mostyn, Llandudno am 2.30 ar Dachwedd 10.

Ar ôl cymal yng nghoedwig Clocaenog, byddant yn dychwelyd i Landudno i daclo Pen y Gogarth gyda'r nos.

Ar Dachwedd 11, bydd y gystadleuaeth yn symud ymlaen i ardal Aberystwyth, yna i ardal Brycheiniog ar Dachwedd 12 cyn gorffen o flaen Castell Caerdydd am 3 o'r gloch ar Dachwedd 13.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.