Rhybudd i ffermwyr am ddwyn defaid

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunMae gwobr o £5,000 wedi cael ei chynnig am wybodaeth ynghylch y lladrad

Mae undeb ffermio yn rhybuddio ffermwyr i fod yn wyliadwrus wedi i 150 o ddefaid gael eu dwyn yn Sir Gâr.

Sylwodd Hugh Davies, 67 oed, a'i wraig, Mary, 61 oed, fod y defaid wedi diflannu o'u praidd o 1,000 o ddefaid ym Mrynaman.

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi annog pobl i ddefnyddio'r dechnoleg ffôn ddiweddaraf i helpu'r heddlu i ddal y lladron.

Mae gwobr o £5,000 wedi cael ei chynnig am wybodaeth allai arwain at ddod o hyd i'r defaid neu erlyn mewn llys.

'Cadw golwg'

"Rydyn ni'n awyddus i amlygu'r broblem hon sy'n achosi cymaint o drafferth i ffermwyr defaid," meddai Mr Davies sylwodd fod y defaid wedi eu dwyn pan gasglodd y praidd o'r Mynydd Du ar ddiwedd fis Hydref.

"Mae'n rhaid ichi gael cŵn da i ddenu'r defaid oddi ar y mynydd ac rwy'n tybio bod rhywun sy'n gwybod beth maen nhw'n eu wneud yn cadw golwg arna i.

"Rydyn ni'n colli rhwng 30 a 40 o ddefaid y flwyddyn ac mae ein cymdogion ni wedi colli defaid eleni hefyd, ond dydyn ni erioed wedi colli cymaint o ddefaid."

Dywedodd llywydd yr undeb, Emyr Jones, fod dwyn defaid yn broblem enfawr i ffermwyr yng Nghymru.

"Mae'r undeb yn annog pawb i fod yn wyliadwrus o unrhyw weithredoedd amheus yng nghefn gwlad ...," meddai.

Ymchwilio

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn ymchwilio i'r lladrad ym Mrynaman a Gwynfe rhwng diwedd mis Mai a 25 Hydref eleni.

Dywedodd y Sarjant Matthew Howells: "Mae'n bosib taclo troseddau cefn gwlad fel y drosedd hon ond rhaid i'r heddlu, ffermwyr a chymunedau cefn gwlad weithio gyda'i gilydd."

Ychwanegodd fod defaid yn cael eu dwyn am fod pris defaid yn uchel ar hyn o bryd.

"Os byddwn ni'n gallu sefydlu cynllun Gwarchod Ffermydd fe fyddwn ni ar y ffordd i ddelio â'r drosedd yng nghefn gwlad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol