Achos twyll: Ceisio prynu 100 o dai

  • Cyhoeddwyd
Roberta Vaughan-OwenFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roberta Vaughan-Owen yn cyrraedd y llys

Clywodd llys fod dwy chwaer o Fae Colwyn wedi gwneud cais am ad-daliad TAW o £161 miliwn ar ôl derbyn £120,000 trwy dwyll credyd treth.

Mae Roberta ac Andrea Vaughan-Owen yn wynebu cyfres o gyhuddiadau o dwyll ac yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Ar drydydd diwrnod yr achos amlinellodd yr erlynydd Paul Taylor yr achos yn Llys y Goron Caernarfon.

Dywedodd eu bod wedi sefydlu busnes ffug cyn ceisio hawlio'r dreth yn ôl ar wariant o £920 miliwn yr oedden nhw'n honni oedd cost hysbysebu a marchnata'r busnes.

Ychwanegodd eu bod eisoes wedi twyllo o ran credyd treth gweithio, morgais ac yswiriant.

"Ond," meddai, "yn haf 2008 fe ddechreuodd pethau chwalu o'u cwmpas."

Roedd ymgais wedi dechrau i adfeddiannu eu tŷ, fe gafodd car Mercedes ei gipio ac roedd yr arian o'r credyd treth ac yswiriant wedi dod i ben.

Y cais am ad-daliad o £161m o DAW oedd yr ymgais olaf.

100 o dai

Clywodd y rheithgor nad oedd y ddwy'n gweithio ond bod Roberta Vaughan-Owen, 37 oed, wedi galw adeiladwr er mwyn archebu 100 o dai.

Dywedodd yr erlynydd: "O fewn tri diwrnod, roedd diddordeb mewn prynu 100 o dai, uned fusnes am £2m a diddordeb mewn prynu Plas Tŷ Coch (plasty ger Caernarfon) am ychydig llai na £4m."

Roedd gan Andrea Vaughan-Owen, 42 oed ac yn gyn weithiwr Swyddfa'r Post, gar Mercedes ac roedd gan ei dau blentyn addysg breifat.

Hefyd roedd ganddi ddau dŷ - un gwerth £400,000 i fyw ynddo a'r llall i'w osod ar rent.

Mae'r ddwy yn gwadu rhoi gwybodaeth ffug drwy wneud cais am ad-daliad TAW o £161m yn 2008, cofrestru cwmnïau i bwrpas TAW a cheisio am anfonebau i wirio cais am ad-daliad TAW, twyll yswiriant a bod yn rhan o weithgaredd twyllodrus er mwyn cael taliadau credyd treth.

Maent yn gwadu'r cyhuddiadau ac mae'r achos yn parhau.