Gwraig wedi ei hanafu wedi damwain gyda thri char

  • Cyhoeddwyd

Mae gwraig oedrannus mewn cyflwr difrifol ar ôl gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd a cherddwraig yn Aberystwyth.

Fe ddigwyddodd y ddamwain amser cinio ar Heol Penparcau gyferbyn â gorsaf dân Trefechan.

Cafodd y gerddwraig ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Brenhinol Yr Amwythig.

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o yrru yn beryglus.

Y ceir oedd Skoda Octavia glas, Volkswagon Polo du a Rover 400 gwyrdd.

Fe darodd un o'r ceir dŷ y drws nesaf i siop.

Cafodd traffig ei ddargyfeirio ac mae disgwyl i'r ffordd ail-agor yn ddiweddarach nos Fercher.

Roedd diffoddwyr tân yn bresennol yn sicrhau bod y safle'n ddiogel.

Aed â un dyn i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth oherwydd mân anafiadau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r hedldu ar 101 yn lleol; 01267 222020 o du allan i'r ardal neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol