Anniddigrwydd ymysg ACau Llafur

Gan John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y SeneddFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na deimlad o 'ni a nhw' ymhlith aelodau

Mae yna anniddigrwydd ymhlith rhai aelodau Llafur yn y Cynulliad ynglŷn â manylion rhai o bolisïau'r llywodraeth Lafur.

Cafodd BBC Cymru wybod fod rhai aelodau Llafur o'r farn fod yna ddiffygion yn y polisi iechyd gafodd ei ddatgelu'r wythnos ddiwethaf gan y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths.

Fe wnaeth Ms Griffiths gyhoeddi cynlluniau fyddai'n gweld rhai gwasanaethau arbenigol yn cael eu canoli oddi wrth ysbytai cyffredinol ardal.

Mae'n ymddangos bod rhai ACau Llafur yn paratoi i wrthwynebu cynlluniau canoli yn eu hardaloedd nhw - yn breifat i ddechrau, ond fe allai hynny droi'n wrthwynebiad cyhoeddus pan fydd y cynlluniau llawn yn cael eu cyhoeddi.

Un-am-un

Cafwyd ar ddeall hefyd fod nifer o aelodau wedi defnyddio'r cyfle i fynegi pryderon mewn cyfarfodydd un-am-un gyda'r prif weinidog yn ystod y dydd ddydd Mercher.

Ond pwysleisiodd llefarydd ar ran Carwyn Jones nad oedd dim allan o'r cyffredin mewn cynnal cyfarfodydd o'r fath, a bod y prif weinidog yn cwrdd gydag aelodau ei grŵp yn gyson.

Yn breifat mae yna aelodau cynulliad wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod nhw teimlo fod yna ddiwylliant "ni a nhw" o fewn y grŵp, a bod rhai gweinidogion yn cael eu dylanwadu yn ormodol gan weision sifil.

Byddai grŵp o aelodau anniddig Llafur ar y meinciau cefn yn gwneud bywyd yn anodd i Mr Jones, gan i'r Blaid Lafur ennill 30 o'r 60 sedd yn y Senedd yn etholiad mis Mai.

Byddai'n golygu y gallai'r gwrthbleidiau drechu'r llywodraeth mewn pleidlais pe bai unrhyw aelodau Llafur yn ymatal eu pleidlais neu'n pleidleisio yn erbyn y llywodraeth.