Pedwar yn dianc o dân

  • Cyhoeddwyd
Injan DânFfynhonnell y llun, bbc

Cafodd pedwar person eu hachub o dân mewn tŷ ger Caernarfon fore Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i eiddo yng Nghwm y Glo am 2:20am.

Credir mai nam trydanol mewn uned yng nghyntedd y tŷ oedd achos y tân.

Llwyddodd dau oedolyn a dau blentyn i ddianc o'r tŷ teras drwy'r drws cefn.

Achoswyd peth difrod i'r tŷ gan fwg.