Caergbyi: Pryder am bentref twristiaeth

  • Cyhoeddwyd
Manylyn o bentre gwyliau PenrhosFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae grŵp lleol yn pryderu bod y datblygiad yn rhy fawr i'r safle

Mae ymgyrchwyr wedi ffurfio grŵp i wrthwynebu datblygiad twristiaeth a hamdden ym mharc ar Ynys Môn.

Mae Friends of Penrhos yn honni bod y cynllun ar dir sydd yn eiddo i gwmni Anglesey Aluminium yn rhy fawr ar gyfer y lleoliad.

Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys codi tua 500 o fythynnod ynghyd â chaffis, tafarndai, siopau a meysydd chwaraeon.

Dywedodd cwmni Land and Lakes eu bod yn cymryd pryderon y cyhoedd o ddifrif.

Ym mis Medi cyhoeddwyd bod gan y cwmni opsiwn i brynu 360 erw o dir sy'n eiddo i Anglesey Aluminium Metals (AAM) ym Mharc Gwledig Penrhos.

Mae manylion am dir ar dri safle ym Mhenrhos, Cae Glas a Kingsland yng Nghaergybi ar wefan y cwmni.

Dywedodd y cwmni fod eu gweledigaeth ar gyfer Penrhos yn cynnwys creu pentref hamdden gyda chymysgedd o "lletyau o safon uchel ac amrywiaeth o gyfleusterau hamdden a chwaraeon".

Dywedodd Mike Pendragon, sydd yn byw yng Nghaergybi, ei fod wedi ei frawychu gan faint y prosiect ar gyfer y safle 192 erw ym Mhenrhos.

Mae ei wraig, Jan, yn dibynnu ar sgwter symudoldeb, a dywedodd mai Penrhos oedd yr unig le o fewn 20 milltir lle y gallai ei wraig gael mynediad hawdd i gefn gwlad.

Ychwanegodd Mr Pendragon y gallai'r addewid o 600 o swyddi arwain at waith tymhorol cyflog isel yn hytrach na'r swyddi llawn amser sydd eu hangen yn yr ardal.

"Rwy'n teimlo y dylen ni fod yn canolbwyntio ar ymgynghori yn hytrach na gwrthdaro," meddai.

Gan sôn am arddangosfa gyhoeddus Land and Lakes Ltd, dywedodd Richard Sidi, prif weithredwr y cwmni, fod 4000 o daflenni wedi eu dosbarthu a bod bron 700 o bobl wedi mynychu'r arddangosfa.

"Roedd mynediad i Barc Arfordirol Penrhos bob amser yn mynd i fod yn bryder ac rydym yn ymwybodol o fudd cymunedol y parc i bobl Caergybi," meddai.

"Rydym yn cymryd pryderon y cyhoedd o ddifrif ac rydym yn bwriadu ymateb i'r pryderon hyn drwy ein gwefan yn y flwyddyn newydd," meddai.

Ym mis Medi dywedodd Aelod Seneddol yr ynys, Albert Owen, y gallai swyddi cynhyrchu a thwristiaeth gyd-fyw ar Ynys Môn a'i fod yn fater o gael y cydbwysedd yn iawn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol