Teyrnged i fam fu farw mewn gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
Kelly JenkinsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Kelly Jenkins fore Mawrth

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Kelly Jenkins, mam 33 oed, fu farw mewn gwrthdrawiad ddydd Fawrth, Tachwedd 8.

Bu ei char mewn gwrthdrawiad am 10.10am fore Mawrth ar yr A4064 rhwng Brynmenyn a Llangeinor ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Ei char BMW 325 gwyrdd oedd yr unig gerbyd yn y ddamwain.

Fe gafodd dwy o'i merched 14 ac 19 mis oed anafiadau a'u cludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ac Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Mewn datganiad, dywedodd ei theulu: "Roedd Kelly yn fam wych i bedair merch arbennig. Roedd yn gariad, chwaer, merch a ffrind gwych.

'Bwlch enfawr'

"Mae hi wedi gadael bwlch enfawr yn ein calonnau ac yn y gymuned.

"Roedd yn llawn bywyd ac yn creu argraff fawr ar bawb oedd yn ei chyfarfod. Roedd yn hoff o gael hwyl, ond bob tro yn rhoi ei theulu'n gyntaf."

Mae'r heddlu yn dal i apelio am dystion. Dywedodd yr Arolygydd Jason Stroud, sy'n ymchwilio i'r digwyddiad: "Roedd y ffordd yn brysur adeg y gwrthdrawiad a byddwn yn hoffi siarad gydag unrhyw un welodd y gwrthdrawiad neu a welodd y car yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad.

"Hyd yma mae'r ymateb i'r apêl am dystion wedi bod yn dda ac rydym yn ddiolchgar i'r bobl sydd wedi cysylltu â'r heddlu."

Dylai unrhyw un allai fod o gymorth ffonio Heddlu'r De ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.