Gostwng nifer y gwelyau yn Ysbyty Tregaron

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty TregaronFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer y gwelyau wedi eu lleihau o 19 i 12

Mae nifer y gwelyau mewn ysbyty yn y canolbarth wedi gostwng o 19 i 12 am nad oes digon o nyrsys ar gael.

Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod wedi gostwng y nifer o gleifion sy'n cael eu derbyn i Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion am fod 'na ostyngiad ariannol ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd llefarydd fod y bwrdd wedi dibynnu ar nyrsys sy'n gweithio i asiantaeth a bod y rheiny yn gorfod teithio i Dregaron o du allan i'r ardal.

Ychwanegodd fod y sefyllfa honno'n anfoddhaol a bod y bwrdd yn adolygu'r sefyllfa drwy'r amser.

Staff asiantaeth

"Mae'r bwrdd iechyd wedi bod yn fwyfwy ddibynnol ar staff asiantaeth i sicrhau bod lefelau staffio diogel yn Ysbyty Tregaron am fod prinder staff ar hyd y Deyrnas Unedig," meddai.

"Nid yw hi'n foddhaol i ddibynnu ar staff asiantaeth sy'n gorfod teithio o du allan i'r ardal.

"Felly mae nifer y cleifion sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty wedi eu gostwng i sicrhau bod gofal parhaus diogel yn cael ei ddarparu gan y staff sy'n cael eu cyflogi gan y Bwrdd Iechyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol