Apêl wedi i gar droi drosodd

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion ar ôl damwain ffordd oedd yn golygu bod gyrrwr car yn yr ysbyty.

Aed â'r ddynes leol i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ger safle'r ddamwain.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i lôn ddwyreiniol yr A48 yng Nghaerdydd wedi i gar droi drosdd toc wedi 3.30pm ddydd Iau.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar y lôn ddeuol o dan gylchdro Gabalfa.

Bu'r ffordd ar gau am gyfnod a thraffig yn cael ei ddargyfeirio ar hyd ffordd ymadael.

Un car oedd yn ddamwain, car Ford Ka glas.

Mae'r heddlu yn awyddus i glywed gan unrhyw dystion neu unrhywun welodd y car cyn y ddamwain ac wedi diolch i'r cyhoedd am eu hamynedd adeg y tagfeydd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth, fe ddylai gysylltu gyda Heddlu De Cymru ar 101 yn lleol neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.