Gohirio dedfrydu llofruddwyr Ben a Catherine Mullany

Cyhoeddwyd
Ben a Catherine MullayFfynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cwpl newydd briodi ac ar eu mis mêl pan gawson nhw eu saethu

Roedd disgwyl i'r ddau ddyn a gafwyd yn euog o lofruddio cwpl o dde Cymru ar eu mis mêl yn Antigua gael ei dedfryd ddydd Gwener.

Ond mae'r achos wedi cael ei ohirio tan Ragfyr 8fed.

Roedd Ben a Catherine Mullany, y ddau yn 31 oed, yn dod o Bontardawe.

Cafodd y ddau eu saethu ar ddiwrnod olaf eu mis mêl ar Orffennaf 27 2008.

Cafwyd Kaniel Martin, 23 oed, ac Avie Howell, 20 oed, yn euog o'i llofruddio mewn achos llys a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf.

Gall Martin wynebu'r gosb eithaf ond roedd Howell yn rhy ifanc i wynebu'r gosb eithaf pan gafodd Mr a Mrs Mullany eu lladd.

Adroddiadau seiciatryddol

Dyma oedd y pedwerydd tro iddyn nhw ymddangos yn y llys ers iddyn nhw eu cael yn euog.

Cafodd y dedfrydu ei ohirio ym mis Hydref tra bod adroddiadau seiciatryddol wedi ei gwblhau.

Cafodd Mr a Mrs Mullany eu saethu mewn bwthyn ar ynys Antigua bythefnos ar ôl iddyn nhw briodi.

Wythnosau yn unig ar ôl y briodas yn Eglwys Cilybebyll ger Pontardawe fe gafodd y ddau eu claddu ym mynwent yr eglwys.

Cafwyd Martin a Howell yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys, o dan amgylchiadau tebyg iawn.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Kaniel Martin ac Avie Howell, eu cael yn euog o lofruddio siopwraig lleol hefyd

Yn gynharach yn y mis clywodd cwest yn Abertawe fod Mr a Mrs Mullany wedi eu gorfodi i benlinio wrth ymyl eu gwely yng ngwesty Cocos cyn iddyn nhw gael eu saethu yn eu pennau.

Cofnododd y cwest reithfarn o ladd anghyfreithlon ar y ddau.

Clywodd y cwest for trigolion eraill y gwesty wedi clywed sgrechfeydd a sŵn saethu am 5am.

Galwyd yr heddlu, ac fe ddaethon nhw o hyd i Catherine Mullany yn farw, a'i gŵr Ben wedi ei anafu'n ddifrifol.

Cafodd ei gludo adre' i Gymru ond bu farw yn fuan ar ôl cyrraedd.

Lladrad

Dywedodd y Cwnstabl Emma Warner, a fu'n cysuro teuluoedd Ben a Catherine yn ystod y drasiedi, wrth y cwest, eu bod nhw'n "ddioddefwyr diniwed".

"Bu'n rhaid i'r ddau benlinio wrth ymyl eu gwely cyn cael eu saethu.

"Daeth yr heddlu o hyd i getris y gwn a ddefnyddiwyd ar lawr yr ystafell, ac roedd difrod i ddrws yr ystafell 'molchi lle'r oedd wedi cael ei gicio.

"Roedd y sêff ar agor ac roedd swm o arian, camera digidol a dau ffôn symudol wedi eu dwyn oddi yno."

Ar ddiwedd yr achos llys ym mis Gorffennaf dywedodd yr erlynyddion y byddan nhw'n "neilltuo dyfarniad" a fyddan nhw'n galw am y gosb eithaf.

Yn sgil y digwyddiadau dywedodd y Prif Weinidog Baldwin Spencer, bod y llofruddiaethau yn fygythiad "i ffordd o fyw Antigua" gan ychwanegu y byddai'r llywodraeth yn cyflwyno deddfwriaeth lymach i erlyn y rhai sy'n defnyddio gwn neu gyllell mewn trosedd sy'n arwain at anaf difrifol neu farwolaeth.

Ond dydi'r gosb eithaf ddim wedi ei weithredu ar yr ynys ers y 1990au.

Wedi ymyrraeth gan y Cyfrin Gyngor yn Llundain yn 2000 mae'n rhaid i bob cosb eithaf yn Antigua gael eu gweithredu o fewn pum mlynedd o'r euogfarn.

Ond mae'r achosion apêl o hyd yn cymryd mwy o amser na hynny.