Cyngor yn gwario miloedd ar dditectifs

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llun, Dywed y cyngor eu bod yn defnyddio cwmniau preifat er mwyn adfeddiannu arian sy'n dyledus

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gwario bron £100,000 ar dditectifs preifat ers tair blynedd, gan gynnwys un i wirio a oedd bachgen 14 oed yn dad i blentyn.

Roedd yr achos hwnnw yn un o amau'r person anghywir ac mae'r ymchwilwyr wedi ymddiheuro i deulu'r bachgen.

Mae'r Aelod Seneddol lleol Simon Hart wedi codi cwestiynau am y defnydd hwn o arian.

Dywedodd y cyngor eu bod ond yn defnyddio ditectifs preifat weithiau er mwyn dod o hyd i bobl oedd â dyled fawr.

Mae Mr Hart, AS Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro, wedi dweud bod menyw wedi cysylltu ag e o Ddyfnaint a dweud bod ditectif preifat wedi mynd i'w chartref er mwyn gofyn a oedd ei mab yn dad i blentyn yn Sir Gaerfyrddin.

Fe ddaeth i'r amlwg fod cwmni'r ditectif â sillafiad anghywir enw'r tad.

Dywedodd Mr Hart bod y fenyw wedi ei synnu er i'r ditectif ymddiheuro.

'Ychydig yn eithafol'

Cyflwynodd Mr Hart gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a darganfod bod y cyngor wedi gwario bron £100,000 dros y tair blynedd ddiwethaf ar dditectifs preifat.

Dywedodd ei fod wedi cael sicrwydd gan yr awdurdod eu bod yn adolygu eu defnydd o'r gwasanaethau gan fod y symiau "ychydig yn eithafol".

"Nid wyf am awgrymu nad oes sefyllfa lle na ddylid eu defnyddio," meddai Mr Hart, "ond rwyf am gael sicrwydd nad yw hyn yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio ar fympwy.

"Dylid ond eu defnyddio lle nad oes dewis arall, a bod asesiad yn cael ei wneud i sicrhau fod y defnydd er lles y trethdalwr."

Adfeddiannu arian

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, Chris Burns, na fyddai'n gwneud sylw am achosion unigol.

Ond cadarnhaodd eu bod yn cyflogi cwmnïau allanol er mwyn dod o hyd i bobl sydd mewn dyled i'r awdurdod, gan gynnwys treth cyngor heb ei dalu.

"Arian y trethdalwr yw hwn," meddai, "ac rydym yn derbyn cyfrifoldeb i sicrhau bod dyledion yn cael eu talu neu fe fyddai'r baich yn disgyn ar y trethdalwyr sy'n weddill - mae mwyafrif y rheini wedi talu.

"Fel rheol, rydym ond yn defnyddio cwmnïau o'r fath pan mae'r arian sy'n cael ei adfeddiannu yn uwch na chost cyflogi'r asiantaeth a lle byddem fel arall ddim yn debygol o allu cael yr arian dyledus yn ôl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol