Cyhuddiad o ymgais i lofruddio

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ymddangos gerbron Ynadon Caerdydd ar gyhuddiad o geisio llofruddio yn dilyn digwyddiad honedig yn y ddinas.

Ni chyflwynodd Mohammed Jamal Ali, 23 oed o Gaerdydd, ble ond fe gadarnhaodd ei enw, oedran a chyfeiriad drwy gyfieithydd Arabeg.

Doedd dim cais am fechnïaeth ac fe fydd gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ar Dachwedd 21.