Menyw wedi marw mewn damwain car

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi marw wedi i'w char adael y ffordd nos Sadwrn.

Roedd y ddamwain ar yr A4067 rhwng Godre'r Graig a Phontardawe a chafodd y gwasanaethau brys eu galw am 9.35pm.

Roedd tri arall yn teithio yn y car ond nid oes manylion eto am eu cyflwr.

Yn y cyfamser, fe gafodd dyn 26 oed ei arestio wedi i ddyn 31 oed farw ar ôl i gar ei daro tu allan i dafarn yn Heol Port Tennant, Abertawe, nos Sadwrn.

Fe gafodd yr heol ei chau am bum awr.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn chwilio am dystion ac unrhywun welodd Ford Fiesta yn y cyffiniau am 7.35pm.