Cyflymder: Prif gwnstabl yn beirniadu

  • Cyhoeddwyd
Peter VaughanFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Peter Vaughan: '70 milltir yr awr yn ddigon'

Mae Prif Gwnstabl Heddlu'r De wedi beirniadu bwriad Llywodraeth San Steffan i godi'r uchafswm cyflymder gyrru ar draffyrdd yng Nghymru a Lloegr i 80 milltir yr awr.

Ar raglen The Politics Show fe ddywedodd Peter Vaughan hefyd ei fod o o blaid datganoli cyfrifoldeb dros heddluoedd Cymru o San Steffan i Fae Caerdydd.

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dweud y bydd yr uchafswm cyflymder yn codi yn 2013.

"Rwy'n deall pam bod rhai am godi'r uchafswm," meddai Mr Vaughan, "ond mae'r un presennol yn ddigon."

Fe gafodd yr uchafswm ei gyflwyno yn 1965.

"Mwya cyflym mae gyrrwr yn teithio, mwya yw'r effaith wrth daro cerbyd arall.

'Rheswm'

"Yn aml, dwi'n gweld arwydd yn dangos bod angen gyrru ar gyflymder o 40 milltir yr awr cyn i yrrwr fynd heibio ar gyflymder o 70 milltir yr awr.

"Mae 'na reswm am yr arwyddion hyn, rhoi rhybudd i yrwyr o flaen llaw."

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dweud bod gwelliannau technolegol yn golygu bod ceir yn fwy diogel a bod 75% yn llai wedi marw ar y ffyrdd ers i'r uchafswm o 70 milltir yr awr gael ei gyflwyno.

Ond dywedodd Mr Vaughan fod dulliau eraill o wneud ffyrdd yn fwy diogel.

"Fe benderfynodd Heddlu Gwent ostwng y cyflymder yng nghyffiniau Twnnel Brynglas i 50 milltir yr awr ac roedd llai o ddamweiniau."

Wrth drafod lefelau trosedd, dywedodd Mr Vaughan fod Heddlu'r De'n llwyddo i leihau bwrgleriaeth a lladrata ond bod angen argyhoeddi'r cyhoedd mai hon oedd y sefyllfa.