Cyhuddo dau wedi protest tu allan i Gastell Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ymgyrchwyr y tu allan i Gastell CaerdyddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg roedd hyd at 100 yn y brotest

Mae dyn 36 oed a llanc 17 oed wedi eu cyhuddo o dresmasu wedi protest Meddiannu tu alln i Gastell Caerdydd.

Fe fydd y ddau, sydd ar fechnïaeth, gerbron Ynadon Caerdydd ar Dachwedd 28.

Dywedodd yr heddlu fod tri dyn a menyw wedi cael rhybudd.

Roedd chwech wedi cael eu harestio am nad oedden nhw wedi dilyn cyfarwyddyd i adael tir, yn groes i Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994.

Ddydd Gwener roedd 30 o brotestwyr gwrth-gyfalafol wedi sefydlu gwersyll Meddiannu Caerdydd fel rhan o ymgyrch fyd-eang yn erbyn byd bancio.

Ar un adeg roedd hyd at 100 yn y brotest.