Cam-drin henoed: 'Angen deddf'

  • Cyhoeddwyd
henoedFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr elusen wedi honni bod oedi diangen wrth amddiffyn dioddefwyr a thaclo cam-drin

Mae elusen wedi dweud y dylai'r awdurdodau gael eu gorfodi i ymchwilio i bryderon am gam-drin yr henoed.

Dywedodd Age Cymru nad oedd dyletswydd gyfreithiol ar gynghorau, byrddau iechyd na'r heddlu i gymryd camau.

Mae Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru'n ymroddedig i gyflwyno deddfwriaeth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu Rhaglenni'r elusen, Victoria Lloyd, fod "pryderon difrifol" am ei bod yn anodd i awdurdodau lleol gasglu gwybodaeth a chydweithio ag asiantaethau.

Diangen

Roedd hyn, meddai, yn arwain at oedi diangen wrth amddiffyn dioddefwyr a thaclo cam-drin.

"Rydyn ni'n amcangyfri bod 39,000 yng Nghymru'n diodde oherwydd cam-drin yn eu cartrefi eu hunain," meddai.

"Mae angen cymryd camau ar frys."

Dywedodd yr elusen eu bod yn gwybod am un achos lle oedd cynhaliwr wedi mynd â hyd at £100,000 o gynilion.

"Fe aeth â'r cwbl," meddai merch y fenyw, 'Marilyn,' wrth raglen Eye on Wales.

"Roedd yn tynnu'r arian allan cyn y byddai'r debydau uniongyrchol yn cael eu talu.

"Pan ddywedon ni wrthi beth oedd yn digwydd fe geisiodd hi ei amddiffyn. Teyrngarwch, siwr o fod."

'Yn chwerw'

Dywedodd fod y gweithiwr cymdeithasol yn gwybod beth oedd yn digwydd.

"Dwi'n chwerw iawn - oherwydd yr hyn wnaeth y cynhaliwr. Fe fyddai'n well pe bai wedi cael ei erlyn."

Dywedodd Mrs Thomas: "Fe fydda i'n cyflwyno'r Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Hydref.

"Felly ym mis Ionawr fe fyddwn ni'n ceisio barn am gynnwys y mesur."

Dywedodd ei bod yn gobeithio y byddai'r Coleg Nyrsio Brenhinol ac Age Cymru'n cymryd rhan yn y broses.