Damwain farwol: Apêl am dystion

  • Cyhoeddwyd
DamwainFfynhonnell y llun, bbc

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros y Sul.

Am 5:00pm ddydd Sul, Tachwedd 13, bu gwrthdrawiad ar y gyffordd rhwng Ffordd Quarella a Thremgarth.

Roedd dau gerbyd yn y gwrthdrawiad - car Peugeot 206 lliw arian, a beic modur Yamaha DT 125.

Fe gafodd gyrrwr 19 oed y beic modur anafiadau difrifol. Cafodd ei gludo i Ysbyty Tywysoges Cymru ond bu farw o'i anafiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw dystion a welodd y ddau gerbyd yn yr ardal gysylltu gyda nhw.

Diolchodd swyddogion am gefnogaeth ac amynedd trigolion lleol yr ardal gan eu bod wedi gorfod cau nifer o ffyrdd yr ardal ar y pryd.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gydag Uned Blismona Ffyrdd heddlu'r De ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.