Camgymeriadau uned IVF

  • Cyhoeddwyd
Embryo (generic)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ers Ebrill 2010 mae gan gleifion yng Nghymru hawl i ddwy driniaeth IVF

Mae rheolwyr canolfan driniaethau ffrwythlondeb yng Nghaerdydd wedi cadarnhau bod tri chlaf wedi eu heffeithio gan gamgymeriadau yn yr uned.

Cafodd samplau o sberm eu dinistrio gan un o weithwyr IVF Wales rhwng 1988 a 1998.

Mae pennaeth y ganolfan eisoes wedi ymddiswyddo, ac mae'r bwrdd wedi ymddiheuro.

'Ymddiheuro'

Dywedodd Dr Graham Shortland, cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, lle y lleolir IVF Wales: "Mae'r cleifion o dan sylw yn dyddio rhwng 1988 a 1998.

"Fe all y bwrdd iechyd gadarnhau nad yw gallu'r cleifion i fod yn rhieni ddim wedi ei gyfaddawdu o ganlyniad i'r digwyddiad.

"Mae hyn oherwydd bod samplau lluosog yn cael eu dal ar gyfer pob claf.

"Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ymddiheuro i unrhyw glaf sydd yn pryderi o ganlyniad i'r cyhoeddusrwydd hwn,

"Dylai unrhyw glaf sy'n poeni gysylltu â IVF Wales yn y lle cynta."

'Pryderu'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Tra bod hyn yn fater i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ynghylch eu gweithdrefnau, rydym yn pryderu am gynnwys yr adroddiad.

"Rydym yn disgwyl iddyn nhw gymryd camau brys o ganlyniad i'r adroddiad."

Y llynedd, datgelwyd bod nifer y camgymeriadau mewn clinigau triniaeth IVF yng Nghymru a Lloegr bron wedi dyblu dros flwyddyn, yn ôl ystadegau ddaeth i law'r BBC.

Cyfanswm y problemau gafodd eu cofnodi oedd 182 yn 2007-8.

Y cyfanswm yn 2008-9 oedd 334.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol