Gwrthdrawiad: Dau gerbyd ar dân

  • Cyhoeddwyd

Mae dau gerbyd wedi mynd ar dân wedi iddynt fod mewn gwrthdrawiad ym Mhontblyddyn yn Sir y Fflint.

Bu arllwysiad cemegol o un o'r cerbydau arweiniodd at swyddogion gwarchod yr amgylchedd yn cael eu galw i leoliad y ddamwain.

Cafodd rhan o ffordd yr A451 rhwng Corwen a'r Wyddgrug ei chau yn dilwyn y gwrthdrawiad rhwng car a fan toc cyn 11.30am ddydd Llun.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal.