Coetiroedd i hybu iechyd

  • Cyhoeddwyd
Coedwig (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y rhaglen iechyd yn para am 16 wythnos

Mae meddygon teulu yng Ngheredigion yn argymell y dylai cleifion ymweld â choetiroedd lleol fel rhan o strategaeth newydd i helpu pobl i fyw'n hirach.

Daw'r arian ar gyfer prosiect Coedydd Aber Actif oddi wrth Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Dywed grwpiau iechyd meddwl fod y coetiroedd yn lleihau straen a chynnig cyfleoedd ymarfer corff.

Rheolir y cynllun gan Goed Lleol, partneriaeth dan ofal y Gymdeithas Coedwigoedd Bach sydd â'r nod o helpu pobl i ofalu am goetiroedd yng Nghymru.

Cerdded yn y coetiroedd

Bydd y sesiynau di-dal yn rhan o raglen 16 wythnos.

Caiff y sesiynau eu teilwra'n ar gyfer pobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd cronig megis iselder, osteoarthritis, clefyd siwgr a phroblemau gyda'r galon.

Maent yn cynnwys gweithgareddau megis cerdded Nordig, sgiliau gwaith coed gwyrdd, sgiliau byw yn y gwyllt, adnabod planhigion ac anifeiliaid, cynnau tân - neu, yn syml, cerdded yn y coetiroedd a'u mwynhau.

Ardal beilot

Meddai Zena Wilmot, Cydlynydd y Bartneriaeth Coed Lleol, "Rydyn ni i gyd yn gwybod bod ymarfer yn llesol i ni, ond dydy pawb ddim eisiau mynd i'r gampfa i gadw'n heini."

Cynhelir y sesiynau yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru, sef Gogerddan a Bwlch Nant-yr-Arian, yng Nghoed Geufron ger Glan-yr-Afon, Aberystwyth sy'n eiddo i Goed Cadw, ac yng Nghoed Penglais, gwarchodfa natur sy'n eiddo i Gyngor Sir Ceredigion.

Dywedodd Mair Jones o Aberystwyth, sy'n dioddef o ME, "Rydw i wedi cael llawer o les o'r gweithgareddau awyr agored hyn sy'n cael eu cynnal bob wythnos.

"Mae bellach yn rhan o'm trefn wythnosol a dydy hi ddim yn dibynnu ar y tywydd, gan fod cysgodi yn y coed ar ddiwrnod glawog yng nghwmni ffrindiau yn rhan o'r hwyl."

Ceredigion yw un o ddwy ardal beilot yng Nghymru, Treherbert yw'r llall.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol