Grant yn cefnogi cynllun ysgol berffomio yn Harlech

  • Cyhoeddwyd
Russell Grant a FlaviaFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Russell Grant a'i bartner Flavia Cacace yn perfformio ar y sioe nos Sadwrn

Tra bod yr astrolegydd Russell Grant yn mwynhau ei hun ar Strictly Come Dancing, mae o eisoes yn meddwl am ei gamau nesa' y tu hwnt i'r gyfres.

Yn ôl Grant, sydd wedi swyno gwylwyr Strictly gyda'i ddawnsio hwyliog, mae'r rhaglen wedi agor y "llifddorau" o ran cynigion a chyfleoedd eraill.

Ond yr hyn sy'n mynd â'i fryd fwya' yw cynllun i sefydlu ysgol berfformio yng Ngholeg Harlech, Gwynedd.

Mae'n dweud y byddai'n rhoi cyfle i bobl o bob oed i gael blas ar y celfyddydau perfformio.

Daeth Grant, 60 oed, i enwogrwydd yn gynta' fel astrolegydd ar deledu a radio yn 1984, ond ar ôl cyfnod oddi ar y sgrîn, mae wedi serennu yng nghyfres ddawnsio'r BBC ar nos Sadwrn.

'Pobl o bob oed'

Dywedodd: "Yn ei hanfod, mae Strictly wedi fy ngalluogi i ddychwelyd i'r byd adloniant lle y dechreuais fy ngyrfa ac rwy'n hapus i fod yn gysylltiedig â'r academi yn Harlech."

Mae'n ddyddiau cynnar ar hyn o bryd, ond bwriad y cynllun yw cynnig cyfleoedd i bobl o bob oed.

"Mae'n anghywir mai dim ond ar gyfer pobl ifanc mae gweithdai theatr yn addas gan y dylai pawb, waeth be fo'u hoedran, allu cyflawni eu gallu creadigol," meddai.

Mae 'na gyfarfod yr wythnos nesa' i drafod y cwricwlwm, ond dywedodd Grant y byddai'r cwrs yn rhywbeth "sydd erioed wedi cael ei wneud o'r blaen - 'da ni ddim eisiau torri ar draws unrhyw beth sy'n cael ei gynnig yn barod."

Bydd yn cynnig theatr cerdd, drama a "thipyn go lew o ddarlledu".

Dywedodd llefarydd ar ran Coleg Harlech eu bod yn "gwbl gefnogol i gynllun yr academi, gan ei fod yn rhywbeth y bydden ni'n hoffi ei wneud, yn dibynnu ar gyllid".

Wembley

Hyd yma, mae ei berfformiadau wedi tynnu sylw ar Strictly - gan gynnwys paso doble oedd yn dechrau gyda Grant yn esgus marchogaeth tarw ffug - ac mae wedi llwyddo i aros yn y sioe.

Nos Sadwrn nesa' fe fydd o a'r sêr arall yn perfformio i gynulleidfa o 6,000 o bobl yn stadiwm Wembley ac mae'n edrych 'mlaen yn arw.

"Doeddwn i ddim yn disgwyl cyrraedd mor bell â hyn. Pan ddechreuais i, y nod oedd ei gwneud hi cyn belled â Chalan Gaea a Wembley," meddai.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Grant yn dweud ei fod wrth ei fodd ar Strictly

"Mae'n achlysur anferthol a dyma'r 'rownd derfynol' i mi fel petai, rhywle nad oeddwn i'n credu, neu'n dychmygu y byddwn i'n ei gyrraedd," meddai.

Mae Grant yn o dri sy'n cynrychioli Cymru yn y rhaglen - ynghyd â'r gyflwynwraig Alex Jones a'r pêldroediwr Robbie Savage - ac mae hyd yn oed wedi diolch i'r cyhoedd am eu pleidleisiau yn Gymraeg.

Mae Grant wedi byw yn ne Cymru, ond mae'n dweud na fydd yn gadael y gogledd erbyn hyn.

"Fe symudais i Gaerdydd yn '69 ac fe fues i'n byw yn Y Barri am 20 mlynedd, yn ogystal â'r Fenni.

"Mae fy mam yn Gymraes ac roedd fy hen nain yn dod o'r Parc ger Y Bala."

Problemau iechyd

Mae'r rhaglen wedi bod yn ffilmio rhai o'i sesiynau hyfforddi yn ei gartre' ym Maentwrog, Gwynedd.

"Rydyn ni'n ffilmio ar hyd a lled yr ardal ac mae'r gymuned yn golygu cymaint i mi."

Er ei fod yn diodde' o broblemau iechyd, yn enwedig gyda'i ben-glin, mae wedi gwrthod cynnig am lawdriniaeth yn Harley Street a gohirio'r driniaeth tan y flwyddyn newydd, pan fydd yn "dychwelyd adre".

Dywedodd mai'r arbenigaeth yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor oedd yn gyfrifol am y ffaith ei fod yn dal i allu dawnsio ac y byddai'n well ganddo gael ei driniaeth yno nag unrhyw le arall.

Fe ddiolchodd Grant i'w bartner dawnsio proffesiynol, Flavia Cacace, ynghyd â'r cyhoedd am eu cefnogaeth.

Doedd o ddim yn fodlon dweud pwy fyddai'n ennill y gyfres hon o Strictly - os nad fo.

"Does gen i ddim syniad - maen nhw i gyd yn ffrindiau i mi, pob un yn haeddu ennill."

Hefyd gan y BBC