Parcio: Cyngor i ddyblu eu wardeniaid?

  • Cyhoeddwyd
warden traffig (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cyngor yn gyfrfiol am reoli'r wardeiniaid yn y dyfodol

Mae Cabinet Ceredigion wedi cymeradwyo cais i ofyn Llywodraeth Cymru am yr hawl i reoli gwasanaeth wardeniaid yn y sir.

Gwnaeth yr heddlu roi'r gorau i'r gwasanaeth ym mis Mai eleni ond ni fydd y cyngor yn gallu cymryd yr awenau tan fis Mehefin 2012.

Yn ystod yr haf honnodd arweinwyr busnes Aberystwyth fod yna "anhrefn" ar strydoedd y dref am fod y gwasanaeth wardeiniaid traffig y dref wedi dod i ben am flwyddyn.

Mae'r cyngor yn bwriadu dechrau cymryd cyfrifoldeb am weithredu gorfodi parcio sifil ar Ddydd Llun Mehefin 4 y flwyddyn nesaf.

Y bwriad yw cyflogi saith Swyddog Gorfodi Sifil a'r gobaith yw y bydd y wardeniaid yn treulio 42% o'u hamser yn gweithio ar strydoedd y sir ac yn gwarchod meysydd parcio y cyngor sir.

Bu tri warden traffig yn gweithio i Heddlu Dyfed-Powys yn y sir tan Fai 31 eleni.

Bu dau ohonynt yn gweithio yn Aberystwyth a'r llal yn gweithio yn Aberteifi a threfi eraill Ceredigion.

Mae'r cyngor yn bwriadu defnyddio lefel £50/£70 o dâl cosb ond bydd gyrwyr yn gallu talu hanner y gosb neu £25/£50 os byddan nhw'n talu'r gosb o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd adroddiad gan Huw Morgan, cyfarwyddwr Priffyrdd, Eiddo a Gwaith y Cyngor: "Os na fydd unrhyw oedi yn hyn o beth bwriedir trosglwyddo pwerau Awdurdod yr Heddlu i Gyngor Sir Ceredigion ddydd Llun Mehefin 4 2012

"Cynhaliwyd ymgynghoriad yn unol â'r gofynion ac ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad i fwriad yr awdurdod o weithredu Gorfodi Parcio Sifil"."

Mae gan blismyn yr hawl i roi tocynnau parcio i yrwyr sydd wedi troseddu.

Ym mis Chwefror eleni, dywedodd Prif Arolygydd Robin Mason o Heddlu Dyfed-Powys, y byddai plismyn yn gorfodi tramgwyddau parcio o ddechrau mis Mehefin "pryd ac os byddan nhw ar gael a bydd ein hymateb yn ddibynnol ar ein hymrwymiadau gweithredol."

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod nhw'n addo i ymateb i unrhyw alwadau gan y cyhoedd ac y byddan nhw'n cynorthwyo trefniadau ar gyfer gwyliau a digwyddiadau cyffelyb.

Yn dilyn penderfyniad y cyngor i gefnogi'r cais ddydd Mawrth, dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Cytunodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion yn eu cyfarfod heddiw i gymeradwyo cais ffurfiol i Lywodraeth Cymru yn gofyn am greu Ardal Orfodi Sifil ac Ardal Orfoi Arbennig.

"Daw'r penderfyniad i rym, os na fydd yna gais dilys i'w alw i mewn, ddydd Gwener,Tachwedd 25."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol